Follow
Irfan SURAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Augmented Reality Experience: Initial Perceptions of Higher Education Students
I SURAL
International Journal of Instruction 11 (4), 565-576, 2018
1282018
The role of childhood emotional maltreatment and body image dissatisfaction in problematic smartphone use among adolescents
E Emirtekin, S Balta, İ Sural, K Kircaburun, MD Griffiths, J Billieux
Psychiatry Research 271, 634-639, 2019
802019
Trait emotional intelligence and problematic social media use among adults: The mediating role of social media use motives
I Süral, MD Griffiths, K Kircaburun, E Emirtekin
International Journal of Mental Health and Addiction 17, 336-345, 2019
792019
21st century skills level of teacher candidates
I Sural
European Journal of Education Studies, 2017
412017
Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi 2013-2018
ŞB TOSUNTAŞ, E EMİRTEKİN, İ SÜRAL
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 277-286, 2019
362019
Mobile augmented reality applications in education
I Sural
Mobile technologies and augmented reality in open education, 200-214, 2017
292017
Yeni Teknolojiler Işığında Uzaktan Eğitimde Açıklık, Uzaktanlık ve Öğrenme
İ Süral
Belediyeler ve İnternet 31, 2008
262008
Characteristics of a sustainable learning and content management system (LCMS)
İ Süral
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1145-1152, 2010
242010
Açık ve uzaktan öğrenmede teknolojik altyapının oluşturulması
İ Süral
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 81-95, 2015
232015
Study addiction and ‘dark’personality traits: A cross-sectional survey study among emerging adults
K Kircaburun, İ Süral, E March, S Balta, E Emirtekin, MD Griffiths
Journal of Addictive Diseases 39 (3), 307-315, 2021
192021
Çevrimiçi öğrenmede kişiselleştirmenin öğrenci performansı ve memnuniyet düzeyi ile ilişkisi
İ Süral
Anadolu Üniversitesi, 2012
112012
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK GELİŞTİRDİKLERİ BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖGİ SÜRAL, ÖGDH ANILAN
5 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2005
82005
Çevrimiçi toplantı ve ders sunum ortamı olarak bigbluebutton
İ Süral
Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 57-460, 2011
72011
MOBİL 3G TEKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANIMI THE USE OF 3G TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION
MR OKUR, HC SALAR, İ SÜRAL, EPUÇA GÜNEŞ
proceedings of 9 th international educational technology conference, 2009
72009
Flipped learning in information technology courses: benefits and challenges
Z Yurtseven Avci, F Ergulec, O Misirli, I Sural
Journal of Further and Higher Education 46 (5), 636-650, 2022
62022
Learner performance and satisfaction level in personalized learning environments
I Sural, M Yazici
Research Anthology on Developing Effective Online Learning Courses, 1386-1410, 2018
62018
Hayat bilgisi dersinde dijital bir değerlendirme
İ Süral, P GİRMEN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 289-304, 2019
52019
SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi
İ Süral
Akademik Bilişim 2013–XV, 915-918, 2013
52013
Yüksek Öğretime Özelleşmiş Öğrenme Yönetim Sistemi Çözümü: Açık Kaynak Kodlu Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamı
Y Özarslan, İ Sural, Ö Ozan
Akademik Bilişim 2011, 865-871, 2011
52011
Uzaktan Eğitime Dayalı Önlisans Programlarının Web Siteleri Bağlamında Değerlendirilmesi The Evaluation Of Distance Associate Degree Education Programs According To Their Web Sites
ME Mutlu, HC Salar, İ Süral, EPU Güneş
Proceedings of 9 th International Educational Technology Conference, 218-222, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20