Irfan SURAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Augmented Reality Experience: Initial Perceptions of Higher Education Students
I SURAL
International Journal of Instruction 11 (4), 565-576, 2018
272018
The role of childhood emotional maltreatment and body image dissatisfaction in problematic smartphone use among adolescents
E Emirtekin, S Balta, İ Sural, K Kircaburun, MD Griffiths, J Billieux
Psychiatry research 271, 634-639, 2019
252019
Characteristics of a sustainable learning and content management system (LCMS)
I Süral
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1145-1152, 2010
162010
Trait emotional intelligence and problematic social media use among adults: The mediating role of social media use motives
I Süral, MD Griffiths, K Kircaburun, E Emirtekin
International Journal of Mental Health and Addiction 17 (2), 336-345, 2019
152019
21st century skills level of teacher candidates
I Sural
European Journal of Education Studies, 2017
142017
Yeni Teknolojiler Işığında Uzaktan Eğitimde Açıklık, Uzaktanlık ve Öğrenme
İ Süral
Belediyeler ve İnternet 31, 2008
122008
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018).
ŞB TOSUNTAŞ, E EMİRTEKİN, İ SÜRAL
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 9 (2), 2019
102019
Learner performance and satisfaction level in personalized learning environments
I Sural, M Yazici
Research Anthology on Developing Effective Online Learning Courses, 1386-1410, 2021
52021
Mobile augmented reality applications in education
I Sural
Mobile technologies and augmented reality in open education, 200-214, 2017
52017
Açık ve uzaktan öğrenmede teknolojik altyapının oluşturulması
İ SÜRAL
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 81-95, 2015
52015
Çevrimiçi öğrenmede kişiselleştirmenin öğrenci performansı ve memnuniyet düzeyi ile ilişkisi
İ Süral
Anadolu Üniversitesi, 2012
42012
Çevrimiçi toplantı ve ders sunum ortamı olarak bigbluebutton
İ Süral
Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 57-460, 2011
42011
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK GELİŞTİRDİKLERİ BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖGİ SÜRAL, ÖGDH ANILAN
5 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2005
42005
SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi
İ Süral
Akademik Bilişim 2013–XV, 915-918, 2013
32013
Yüksek Öğretime Özelleşmiş Öğrenme Yönetim Sistemi Çözümü: Açık Kaynak Kodlu Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamı
Y Özarslan, İ Sural, Ö Ozan
Akademik Bilişim 2011, 865-871, 2011
32011
MOBİL 3G TEKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANIMI THE USE OF 3G TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION
MR OKUR, HC SALAR, İ SÜRAL, EPUÇA GÜNEŞ
proceedings of 9 th international educational technology conference, 2009
32009
Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak SAKAI
Ö OZAN¹, Y ÖZARSLAN, İ SÜRAL
2
ONLE & PLE Linkage Design Model
CH Tu, M Blocher, T Görü, N Karadağ, S Koçdar, R Okur, P Uca-Gunes
The International Symposium on Open and Distance Learning and International …, 2010
12010
Hayat Bilgisi Dersinde Kazanıma Dayalı Web Tabanlı Değerlendirme
İ Süral, P Girmen
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) 3 (3), 213-226, 2019
2019
AKADEMA: ANADOLU UNIVERSITY MOOCS INITIATIVE
HS Yildiz, I Sural
European Journal of Open Education and E-learning Studies, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20