Follow
Fatih Yılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma / Pre-service Teachers’ Perceptions of the Concept of Teacher: A Metaphoric Study
F YILMAZ, S GÖÇEN, F YILMAZ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 151-164, 2013
1792013
Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları
M Gültekin, R Karadağ, F Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2007
1752007
Multiculturalism and multicultural education: A case study of teacher candidates’ perceptions
F Yılmaz
Cogent Education 3 (1), 1172394, 2016
1362016
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARI
H Deveci, R Karadağ, F YILMAZ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (24), 351-368, 2008
802008
Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
F Yılmaz, S Göçen
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (15), 373-392, 2013
642013
Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar
F Yılmaz, H Şekerci
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4 (1), 47-63, 2016
602016
Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları
F Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2010
482010
İ lköğetimde I. Kademede Bilimsel Tutum Ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine lişkin Öğretmen Görüşleri
F Yılmaz
İlköğretim Online 6 (1), 113-126, 2005
35*2005
Türkiye’de internet kafeler ve ilköğretim
R Karadağ, F Yılmaz, S Aktay
XI. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri, 162, 2006
182006
Road to Peace Education: Peace and Violence from the Viewpoint of Children.
F Yilmaz
International Education Studies 11 (8), 141-152, 2018
172018
İlköğretimde bilimsel tutum ve davranış kazandırmada fen bilgisi dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri
F Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2005
172005
TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ
F YILMAZ, S GÖÇEN, R YARDIMCI
Electronic Journal of Education Sciences 6 (12), 138-149, 2017
102017
Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları/Perceptions of Primary School 5th Grade Students' who are the …
AGF Yılmaz, AGS Göçen, F Yılmaz
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 82-99, 2013
72013
STUDENTS'VIEWS ON CULTURE OF FEAR IN EDUCATION SYSTEM
F YILMAZ, S GÖÇEN
Journal of Computer and Education Research 3 (6), 117-128, 2015
42015
AHLAKİ KİMLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
AGF YILMAZ, AGF YILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (4), 2016
32016
Evolution Perception with Metaphors.
F Yilmaz
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 812-820, 2016
32016
How do prospective elementary school teachers evaluate practices in the elective museum education course?: A case study
H Şekerci̇, F Yılmaz
Istraživanja u pedagogiji 12 (1), 163-185, 2022
12022
VIEWS OF PROSPECTIVE CLASS TEACHERS ON BASIC LIFE SKILLS INCLUDED IN THE CURRICULUM OF LIFE SCIENCE COURSE
F YILMAZ, F YILMAZ, S GÖÇEN
INESEC INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION CONFERENCE, 300, 2018
2018
SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ ARASTIRMA GÖREVLISI ALGISI: METAFORIK BIR ARASTIRMA/PROSPECTIVE ELEMANTARY TEACHERS'PERCEPTION OF THE RESEARCH ASSISTANT: A METAPHORIC STUDY
F Yilmaz, F Yilmaz, S Göçen
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 201, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19