Takip et
Erdem Aktas
Erdem Aktas
Turizm İşletmeciliği Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Performans değerlendirme sistemlerinin örgütsel adalet algısı üzerine etkisi
E Aktaş
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
782010
What does web 4.0 promise for tourism ecosystem? A qualitative research on tourism ecosystem stakeholders’ awareness
H Kurgun, OA Kurgun, E Aktaş
Journal of Tourism and Hospitality Management 6 (1), 55-65, 2018
342018
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARINDA YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ROLÜ
OA KUGUN, E AKTAŞ, E GÜRIPEK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (30), 151-166, 2013
312013
Nepotizmin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Etkisi
OA Kurgun, E Güripek, E Aktaş
18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 171-179, 2010
142010
Kubaşık öğrenme yönteminin 8. sınıf Türkçe derslerinde uygulanması ve sonuçları
E Aktaş
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal …, 2006
122006
SORUMLU TURİZM YAKLAŞIMI İLE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN GELİŞİMİ: FOÇA ÖRNEĞİ
E Aktaş, A KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4), 1671-1708, 2021
112021
Turizm öğrencilerinin Vark öğrenme modeline göre öğrenme stillerinin belirlenmesi: Lisans ve ön lisans karşılaştırması
P Işıldar, E Aktaş, OA Kurgun
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 91-113, 2016
92016
Amerikan Mutfağı
E Aktaş
Gastronomi ve Turizm, 309-334, 2016
62016
Sürdürülebilir Turizm ve Uluslararası Örgütler
E Aktaş
Sürdürülebilir Turizm, 329-343, 2014
22014
Smart tourism ecosystems’ impacts on tourism destinations
E Aktaş, A Kurgun
The Routledge handbook of tourism impacts, 428-439, 2019
12019
Applications and Implications of Service Robots in Hospitality Sector: A Case Study
DB Özşeker, E Aktaş, OA Kurgun
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4), 3081-3104, 2022
2022
Real-Time Data Analysis (RTDA) and Proposed Innovative Business Models: A Conceptual Study of the Tourism Industry
E Aktaş, A Kurgun, E Ozeren, B Kucukaltan
International Journal of Organizational Leadership 11 (Special Issue 2022), 4-20, 2022
2022
Destination Image Analysis with User-Generated Content: A Computer Vision and Machine Learning Approach
K Koruyan, E Aktaş
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (3), 2126-2143, 2022
2022
SORUMLU TURİZM YAKLAŞIMI İLE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN GELİŞİMİ: FOÇA ÖRNEĞİ.
E AKTAŞ, A KURGUN
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 23 (4), 2021
2021
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: LİSANS VE ÖN LİSANS KARŞILAŞTIRMASI.
P IŞILDAR, E AKTAŞ, OA KURGUN
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 18 (1), 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15