SELCUK SERT
SELCUK SERT
Verified email at usak.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Improving content marketing processes with the approaches by artificial intelligence
U Kose, S Sert
arXiv preprint arXiv:1704.02114, 2017
302017
İşletme körlüğü, silo sendromu ve çözüm önerisi olarak örgütsel zeka
A ALTİNAY, N MERCAN, Y Aksanyar, S Selçuk
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (1), 13-19, 2012
162012
Social media environments and their role on success of marketing processes
U Köse, S Sert
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 2015
92015
Uluslararası pazarlara giriş stratejileri ve bu süreçte ortaya çıkabilecek problemler: Uşak ili tekstil sektöründe bir araştırma
S Sert
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
92008
Intelligent Content Marketing With Artifical Intelligence
U Köse, S Sert
Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International …, 2016
82016
“Pazarlasak Da Mı Satsak Pazarlamasak Da Mı Satsak?” Pazarlamada Yeni Bir Boyut: De-Marketing (Pazarlamama) Kavramı
A Altınay, S Sert
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (1), 67-73, 2012
82012
Katılım Mevduat Bankası Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma
S Sert
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2010
72010
A Software System for Intelligent Mathematical Optimization of Content Marketing
U Köse, A Demir, H Armutlu, S Sert
QUAESTI: The 4th Virtual Multidisciplinary Conference, 131-136, 2016
42016
Impact Of Social Media On Marketing: A View Of Success Stories
S Sert, U Köse
12. International Conference On Knowledge, Economy&Management Proceedings …, 2014
12014
Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesinde Metin Madenciliğinin Kullanılması: Mobil Operatörler Üzerine Bir Uygulama
S Sert, H Armutlu, A Demir
7. International Conference on "The Future Of The European Union and Turkey …, 2019
2019
Hizmet Pazarlamasında Blueprint (Hizmet Planı) Metodu ve Bir Butik Otel Örnek Olay İncelemesi
Ö Alparslan, İ Mazan, S Sert
20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, 77-78, 2015
2015
Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede Sosyal Pazarlamanın Rolü ve Sosyal Pazarlamanın Finansmanı “Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Örneği"
S Sert, A Altunay
20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, 731-733, 2015
2015
Hizmet Pazarlamasında Demarketing (Pazarlamama) Stratejisi ve Ege Bölgesi Butik Otellerinde Bir Çalışma
B Onaran, İ Mazan, S Sert
International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality …, 2014
2014
SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS AND THEIR ROLE ON SUCCESS OF MARKETING PROCESSES
K Utku, S Selçuk
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14