Follow
Fevzi Serkan OZDEMIR
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal raporlama sistemlerinin bilginin ihtiyaca uygunluğu açısından değerlendirilmesi: İMKB Şirketlerinde finansal başarısızlık tahminleri yönüyle bir uygulama
FS Özdemir, E Bayazıtlı
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2011
622011
Katılım Bankacılığı Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim
A Özulucan, FS Özdemir
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2010
562010
Finansal Başarısızlık Tahminleri Yönüyle UFRS ve Bilginin İhtiyaca Uygunluğu
FS Özdemir, FDS Choi, E Bayazıtlı
Mali Çözüm Dergisi 112 (2012), 17-52, 2012
402012
Halka Açik ve Halka Açik Olmayan Isletmeler Yönüyle Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Altman Z Skor Modellerinin Uygulanabilirligi/Turkish Uniform Accounting System and …
FS Özdemir
Ege Akademik Bakis 14 (1), 147, 2014
39*2014
Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karsılaştıkları Yetersizlikler Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları Ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle …
A Özulucan, H Bengü, FS Özdemir
Muhasebe ve Denetime Bakış, 41-64, 2010
372010
Lojistiğin Evrimi Ve Türkiye’deki Önlisans Ve Lisans Programları Yönünden Lojistik Öğretimi
FS Özdemir, M Gökmen Karahan
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3), 115-135, 2016
302016
Lojistik Maliyet Yönetiminde Optimizasyonla Sağlanan Etkinlik Artışının İşletmelerin Finansal Yapısı Üzerindeki Etkisinin Taşıma Maliyetleri Yönünden İncelenmesi
FS Özdemir
İktisadi Araştırmalar Vakfı, 2007
252007
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Yönelişin Kültür Bağlamında Değerlendirilmesi
İ Varıcı, FS Özdemir
Mali Çözüm Dergisi,(119), 15-41, 2013
212013
KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı ve Mali Müşavirlerin Uygulama Öncesi İlgi Düzeylerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
FS Özdemir
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 38, 57-84, 2012
21*2012
Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi.
H Bengü, FS Özdemir, S Çelik
Academic Review of Economics & Administrative Sciences 7 (1), 2014
192014
Finansal başarısızlık ve finansal tablolara dayalı tahmin yöntemleri
FS Özdemir
Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011
182011
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Müessesesi Ve Muhasebe Kayıtları: İlk Geçiş Yönüyle Örnek İşletme Uygulaması
FS Özdemir, İ Varıcı
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 159-189, 2015
15*2015
Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi
FS Özdemir, S Arslan
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 87-104, 2007
142007
Finansal Raporlamada Standardizasyon Ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Zorlayan Öğrenme Sürecinin Bilinçli Yetkinlik Öğrenme Modeli Temelinde İrdelenmesi.
E Bayazıtlı, FS Özdemir, E Ensari Alpay
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2015
12*2015
Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme Sürecinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Durumları: Samsun’da Ampirik Bir Araştırma
FS Özdemir
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 41, 2013
11*2013
Finansal Raporlama Standartlarının Bilgi Asimetrisini Azaltıcı Rolüne Dair Teorik İnceleme.
FS Özdemir
World of Accounting Science 21 (3), 2019
8*2019
Finansal Bilginin Kapsamı Ve Finansal Bilgi Türlerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri.
FS Özdemir
World of Accounting Science 15 (4), 2013
82013
Finansal Kiralama Şirketlerince Uygulanacak Yeni Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
A Özulucan, FS Özdemir
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 25-43, 2009
82009
Risk Sermayesi Yatırımı Ve Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Örnek Olay İncelemesi
E Bayazıtlı, FS Özdemir, A Çolak
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (3), 83-100, 2015
72015
KOBİ Sınıflandırmaları Ve Kobiler İçin Finansal Raporlama Standardını Uygulama Gereksiniminin Değerlendirilmesi
FS Özdemir
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 461-485, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20