Nevin Özdemir
Nevin Özdemir
Eğitim fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusunda öğretmen adaylarının tutumları / Prospective teachers’ attitudes towards the use of nuclear …
N Özdemir, EO Çobanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / H. U. Journal of Education …, 2008
712008
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi / The Learning Styles of Prospective Social Studies Teachers and the …
N Özdemir, A Kesten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 361-377, 2012
22*2012
Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller / How does it affect attitudes to discuss socioscientific …
N Özdemi̇r
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and …, 2014
21*2014
Sosyal bilgiler öğretim programinin ölçmedeğerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği / Evaluation of Social Studies Curriculum …
A Kesten, N Özdemir
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 223-236, 2010
19*2010
Öğretmen Adaylarının Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Konusundaki Zihin Haritalarını Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma / An Experımental Study towards Improvıng Mental …
N Özdemir
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and …, 2014
82014
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde öz yeterlik algıları
BC Karadeniz, N Özdemir
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 22-30, 2006
82006
Sinop ilinde etkili bir doğal afet türü: Heyelan
N Özdemir
DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 5, 67-106, 2005
82005
The Effect of Teacher Training on the Learning Styles of Prospective Teachers of Social Studies.
N Özdemir, A Kesten, P Iskin
Universal Journal of Educational Research 5 (3), 396-407, 2017
72017
Sinop İlinde Doğal Afetlerden Etkilenen Yerleşmeler
N Özdemir
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
62002
A comparative study regarding the learning styles of Turkish undergraduate geography students and their western counterparts
N ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (1), 71-88, 2015
52015
Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları
N Ozdemir, EO Cobanoglu
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 218-232, 2008
42008
Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma
N Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education …, 2015
32015
Prospective teachers' attitudes towards the use of nuclear energy and the construction of nuclear plants in Turkey
N Ozdemir, EO Cobanoglu
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2008
32008
Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin zihin haritalarında Afrika kıtası: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneklemi
N Özdemir
TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI PROF. DR. MESUT ELİBÜYÜK’E ARMAĞAN, 399-430, 2017
22017
An Experimental Study Related to Application of the Kolb's Learning Cycle in Geography Lectures
N Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Journal of Education, 30 (2), 81-98, 2015
22015
Nominal Grup Tekniği: Öğrenciler Çevre Ve Eğitim Dersini Neden Seçtiler?
N ÖZDEMİR
1
9. SINIF TARİH VE COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİSİPLİNLER ARASI BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
P İskender Kılıç, N Özdemir
Current Debates in Education 20, 9-19, 2018
2018
An Examination of the Relationship Between the Ecological Values of Prospective Social Studies Teachers and Their Attitude Towards Turkey’s Nuclear Energy Policing
N Özdemir, A Kesten
Controversial Issues in Social Studies Education in Turkey, 2018
2018
An examination of the learning strategies used by middle school 7th grade students to learn social studies courses/Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini …
N Şahin, N Özdemir
Journal of Human Sciences 14 (3), 2981-2998, 2017
2017
The Self-Assessments Of Social Studies Teacher Candidates About Own Mental Maps Regarding Turkey's Geomorphic Features.
N Özdemir
International Journal of Academic Research 6 (2), 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20