Follow
Cihad ŞENTÜRK
Cihad ŞENTÜRK
Verified email at kmu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları
BAŞ Gökhan, C Şentürk, ME Müdürlüğü
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 29-62, 2011
3012011
Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study
M Cevik, C Senturk
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (1), 11-28, 2019
1662019
İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki
C Şentürk, M Sağnak
Türk eğitim Bilimleri Dergisi 10 (1), 29-43, 2012
1472012
Homework and academic achievement: A meta-analytic review of research
G Baş, C Şentürk, FM Ciğerci
Issues in Educational Research 27 (1), 31-50, 2017
1072017
Effects of the blended learning model on preservice teachers’ academic achievements and twenty-first century skills
C Şentürk
Education and Information Technologies 26 (1), 35-48, 2021
962021
Eğitimde yeniden yapılanma ve yapılandırmacılık
C Şentürk
Eğitişim Dergisi, 57-23, 2009
962009
Yapılandırmacı yaklaşım ve 5E öğrenme döngüsü modeli
C Şentürk
Eğitime Bakış-Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi 6 (17), 58-62, 2010
712010
İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karşılaştırılması
C Şentürk
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
632010
Öğretmenlik mesleğinde etik
C Şentürk
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 25-29, 2009
482009
Investigation of the contribution of differentiated instruction into science literacy
C Şentürk, H Sarı
Qualitative Research in Education 7 (2), 197-237, 2018
372018
An evaluation of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of in-service teachers: A study in Turkish public schools
G Bas, C Senturk
International Journal of Educational Technology 5 (2), 46-58, 2018
372018
Oyun Temelli Fen Öğrenme Yaşantılarının Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Tutuma ve Öğrenme Sürecine Etkileri
C Şentürk
Milli Eğitim Dergisi 49 (227), 159-194, 2020
29*2020
Teaching-learning conceptions and pedagogical competence perceptions of teachers: A correlational research
C Şentürk, Z Gülçin
Research in Pedagogy 9 (1), 65-80, 2019
292019
Science literacy in early childhood
C Şentürk
Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) 7 (1/3), 51-62, 2017
27*2017
Overview of Learning From Past to Present and Self-Directed Learning
C Şentürk, G Zeybek
Overview of Learning From Past to Present and Self-Directed Learning, 138-182, 2019
25*2019
The mediating role of self-directed learning readiness in the relationship between teaching-learning conceptions and lifelong learning tendencies
K Karataş, C Şentürk, A Teke
Australian Journal of Teacher Education 46 (6), 4, 2021
222021
Teaching-learning conceptions and curriculum fidelity: A relational research
G Baş, C Şentürk
International Journal of Curriculum and Instruction 11 (2), 163-180, 2019
222019
Öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
C Şentürk
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 1501-1511, 2016
22*2016
Elementary school teachers’ perceptions of organisational justice, organizational citizenship behaviours and organisational trust
G Baş, C Şentürk
Educational Administration: Theory and Practice 17 (1), 29-62, 2011
222011
An Overview of Learning and Teaching From the Past to the Present: New Learning and Teaching Paradigms in the 21st Century
C Şentürk, G Baş
Paradigm Shifts in 21st Century Teaching and Learning, 2020
19*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20