Takip et
Adalet Hazar
Adalet Hazar
baskent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal devletin temelleri
MK Aydın, EE Çakmak
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 34 (1), 11-19, 2017
100*2017
Genel Bankacılık Bilgileri
Hazar, Adalet, Babuşcu, Şenol
Akademi, 2016
43*2016
A study for the interaction between risk premiums and stock exchange in developing countries
S Yenice, A Hazar
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
332015
Bankacılığa giriş: Temel bankacılık bilgileri
A Hazar, Ş Babuşcu
Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları, 2017
282017
Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analiz
Hazar, Adalet, Babuşcu, Şenol, Tekindal, Mustafa, Agah, Köksal, Mehmet, Oğuz
20. Finans Sempozyumu, 2016
24*2016
Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect
C Tunc, MN Solakoglu, S Babuscu, A Hazar
Economics Letters 167, 152-155, 2018
232018
Evaluation of the financial performance of development and investment banks with entropy-based ARAS method
Ö Karadağ Ak, A Hazar, Ş Babuşcu
Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 1-21, 2022
202022
Türk bankacılık sektöründe piyasa yoğunlaşması: 2001 krizi öncesi ve sonrasının karşılaştırılması
A Hazar, O Sunal, Ş Babuşçu, ÖS ALP
Maliye ve Finans Yazıları 1 (107), 42-68, 2017
192017
Gelişmekte olan ülkelerdeki risk primleri ile menkul kıymet borsalarının etkileşiminin incelenmesi
S Yenice, A Hazar
Journal of Economics, Finance& Accounting-JEFA 2 (2), 135-151, 2015
192015
BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖK AK, Ş BABUŞÇU, A HAZAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 280-305, 2021
172021
Kredi Derecelendirmesi ve Finans
Ş Babuşçu, A Hazar
Akademi Yayınevi, Ankara, 2006
172006
SPK Kredi derecelendirme uzmanlığı sınavlarına hazırlık
Ş Babuşçu, A Hazar
Öncü Basımevi-Ankara, 2008
162008
Banka Aktif Pasif Yönetimi
Hazar, Adalet, Babuşcu, Şenol
Asil, 2013
15*2013
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ilaç şirketlerinin Altman Z skor ve TOPSIS yöntemleri ile değerlendirilmesi
S Gülençer, A Hazar
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi 2 (2), 83-105, 2020
112020
Varlık Değerleme Yaklaşımları Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme
A Hazar
Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2013
112013
Basel II ve Şirketler Üzerindeki Etkileri
Ş Babuşçu, A Hazar
ASOMEDYA Dergisi, Ekim (2005/Dosya), 2005
112005
Borsa İstanbul teknoloji endeksi (XUTEK) şirketlerinin Altman z-skor analizi ile değerlendirilmesi
S Gülençer, A Hazar
ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities 4 (2), 59-76, 2020
102020
Çağdaş değişimler ve yenilenen mevzuatlar çerçevesinde genel turizm
A Hazar
Ankara: Nobel Yayınları, 2016
102016
Kredi Derecelendirmesi (Rating) ve Finans
Ş Babuşçu, A Hazar
Akademi Consulting &Training, Ankara, 2007
102007
Covid-19 Öncesi ve Sonrasi Türk Bankacilik Sektörünün Bankometer Yöntemi ile Analizi
ÖE ÖZBEK, A HAZAR, Ş BABUŞCU
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (20), 7-26, 2021
92021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20