Takip et
Cansu Gokce Topkaya
Cansu Gokce Topkaya
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Copper (II) complexes with 4-hydroxyacetophenone-derived acylhydrazones: Synthesis, characterization, DNA binding and cleavage properties
R Gup, C Gökçe, S Aktürk
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 134, 484-492, 2015
482015
Synthesis, characterization and DNA interaction of new copper (II) complexes of Schiff base-aroylhydrazones bearing naphthalene ring
C Gökçe, R Gup
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 122, 15-23, 2013
482013
Biosorption of 2, 4 dichlorophenol (2, 4-DCP) onto Posidonia oceanica (L.) seagrass in a batch system: Equilibrium and kinetic modeling
A Demirak, Ö Dalman, E Tilkan, D Yıldız, E Yavuz, C Gökçe
Microchemical Journal 99 (1), 97-102, 2011
312011
Copper (II) complexes of acylhydrazones: synthesis, characterization and DNA interaction
C Gökçe, R Gup
Applied Organometallic Chemistry 27 (5), 263-268, 2013
302013
Synthesis, structural characterization and DNA interaction of zinc complex from 2, 6-diacetylpyridine dihydrazone and {4-[(2E)-2-(hydroxyimino) acetyl] phenoxy} acetic acid
R Gup, C Gökçe, N Dilek
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 144, 42-50, 2015
282015
Seven coordinated cobalt (II) complexes with 2, 6-diacetylpyridine bis (4-acylhydrazone) ligands: Synthesis, characterization, DNA-binding and nuclease activity
C Gökçe, N Dilek, R Gup
Inorganica Chimica Acta 432, 213-220, 2015
212015
Synthesis and characterization of bis (azine) ligands and metal complexes: DNA-interaction and extraction properties for metals and dichromate anions
S KULAKSIZOĞLU, C GÖKÇE, R GÜP
Turkish Journal of Chemistry 36 (5), 717-733, 2012
202012
Synthesis, characterization and dna interaction of Cu (II) complexes with hydrazone-Schiff base ligands bearing alkyl quaternary ammonium salts
EE Şengül, T Göktürk, CG Topkaya, R Gup
Journal of the Chilean Chemical Society 65 (2), 4754-4758, 2020
122020
Asymmetric bis (bidentate) azine ligand and transition metal complexes: synthesis, characterization, DNA-binding and cleavage studies and extraction properties for selected …
S Kulaksizoğlu, C Gökçe, R Gup
Journal of the Chilean Chemical Society 57 (3), 1213-1218, 2012
122012
Seven-coordinated cobalt (II) complexes with 2, 6-diacetylpyridine bis (4-hydroxybenzoylhydrazone): synthesis, characterisation, DNA binding and cleavage properties
R Gup, C Gökçe, N Dilek
Supramolecular Chemistry 27 (10), 629-641, 2015
112015
Synthesis and characterisation of Cu (II), Ni (II), and Zn (II) complexes of furfural derived from aroylhydrazones bearing aliphatic groups and their interactions with DNA
C Gokce, R Gup
Chemical Papers 67, 1293-1303, 2013
112013
In vitro DNA interaction, topoisomerase I/II inhibition and cytotoxic properties of polymeric copper (II) complex bridged with perchlorate ion containing N4-type Schiff base ligand
CG Topkaya, T Göktürk, T Hökelek, ES Çetin, S Kincal, R Güp
Journal of Molecular Structure 1266, 133453, 2022
82022
Syntheses, crystal structures, hirshfeld surface analyses and electrochemical etoposide/camptotechin sensor applications of acetaldehyde oxime derivatives
C Topkaya, S Aslan, T Hökelek, T Göktürk, S Kıncal, DB Altuntaş, R Güp
Journal of Molecular Structure 1265, 133339, 2022
72022
New trinuclear nickel (II) complexes as potential topoisomerase I/IIα inhibitors: in vitro DNA binding, cleavage and cytotoxicity against human cancer cell lines
T Göktürk, C Topkaya, E Sakallı Çetin, R Güp
Chemical Papers 76 (4), 2093-2109, 2022
72022
Bazı geçiş metallerinin yeni hidrazon Schiff bazı ligandları ile koordinasyon bileşiklerinin hazırlanması, yapılarının aydınlatılması, dna etkileşimlerinin ve antioksidan …
C Gökçe
Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2012
42012
Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structure and biological properties of novel co-crystal copper (II) complex containing dioxime ligand
CG TOPKAYA, ES ÇETİN, T Göktürk, S KINCAL, T Hökelek, ...
Inorganic Chemistry Communications, 111040, 2023
12023
Synthesis, Crystal Structure, Hirshfeld Surface Analysis and Interaction Energy and Energy Framework Studies of Novel Hydrazone Derivative Containing Barbituric Acid Moiety
S Kıncal, C Topkaya, T Göktürk, T Hökelek, R Güp
Journal of Chemical Crystallography 53 (1), 81-92, 2023
12023
Copper (II) Complexes of a New Hydrazones with Aliphatic Groups: Synthesis, Characterisation and Nuclease Activity
C TOPKAYA
Sakarya University Journal of Science 26 (5), 1010-1021, 2022
12022
Synthesis, characterization and DNA interaction of the transition metal complexes with 2-formyl furan-derived aroylhydrazones
C Gökçe, R Gup
Main Group Chemistry 12 (1), 25-38, 2013
12013
A new 1, 2, 4-triazine-n-oxide compound: Synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis and supercapacitor applications
CG Topkaya, S Aslan, T Göktürk, S Kıncal, T Hökelek, R Güp
Journal of Molecular Structure 1295, 136689, 2024
2024
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20