Follow
erdal özer
erdal özer
ktü adli tıp
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2006-2007 yıllarında başvuran cinsel istismar mağduru çocuk olgularının değerlendirilmesi
E Özer, C Bütün, FY Beyaztaş, A Engin
CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 29 (2), 51-55, 2007
392007
Evaluation of suicide cases in Turkey, 2007–2012
Ö Enginyurt, E Özer, B Gümüş, EY Demir, S Çankaya
Medical science monitor: international medical journal of experimental and …, 2014
222014
The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication.
Ö Kurtaş, KY Imre, E Özer, M Can, İ Birincioğlu, C Bütün, GS Kırcı, ...
Allied Acad, 2017
202017
Evaluation of geriatric suicides in Turkey
E Özer, B Gümüş, H Balandiz, GS Kırcı, Hİ Aydoğdu, R Tetikçok
Journal of forensic and legal medicine 44, 158-161, 2016
182016
Evalution of femicide cases committed between the years 1996–2005 in antalya
A Tütüncüler, E Özer, YM Karagöz, FY Beyaztaş
Omega-Journal of death and dying 71 (2), 198-210, 2015
172015
Determination of skin wound age by using cytokines as potential markers
İ Birincioğlu, M Akbaba, A Alver, S Kul, E Özer, N Turan, A Şentürk, İ İnce
Journal of forensic and legal medicine 44, 14-19, 2016
122016
Tüik verilerine göre Türkiye’de intihar olgularının değerlendirilmesi
B Gümüş, E Özer, A Yıldırım, İ Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 15 (3), 104-109, 2010
12*2010
Adli Tıp Anabilim Dalına 2006-2010 yılları arasında yaş tayini için başvuran olguların değerlendirilmesi
A Yıldırım, İ Çetin, E Özer, B Gümüş
Çağdaş Tıp Dergisi 1 (2), 56-61, 2011
112011
Yiyecek içecek servisi bölümü işgörenlerinin hizmet içi eğitiminin iş tatminine etkisi Afyonkarahisardaki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama
E Özer
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
102010
Evaluation of the postmortem glucose and glycogen levels in hepatic, renal, muscle, and brain tissues: is it possible to estimate postmortem interval using these parameters?
A Gümüş, B Gümüş, E Özer, E Yücetaş, U Yücetaş, E Düz, S Sarı, ...
Journal of forensic sciences 61, S144-S149, 2016
92016
Complications of cardiopulmonary resuscitation
E Özer, B Şam, MB Tokdemir, G Çetin
Cumhuriyet Medical Journal 32 (3), 315-322, 2010
92010
The challenges in autopsy cases exposed to animal attack
MB Tokdemir, G Çetin, ŞAM Bülent, Ö Erdal, A YILDIRIM, C Bütün
Medicine Science 3 (2), 1209-1223, 2014
82014
The effect of total quality management practices on preventing burnout syndrome
M Çelik, EK Özer
The Journal of Academic Social Science Studies 6, 779-794, 2013
82013
Çift ölüm: Olgu sunumu
Y Büyük, İ Üzün, E Özer
Adli Tıp Dergisi 18 (1), 20-3, 2004
72004
Kadın Cinayetleri-Femisid Kavramı
E Özer, Hİ Aydoğdu, GS KIRCI, G Önal
Adli Tıp Bülteni 21 (2), 14-15, 2016
52016
Bir sağlık çalışanında petidin kötüye kullanımına bağlı ani ölüm: Olgu sunumu
Y Büyük, İ Üzün, U Koçak, E Özer
52005
Mitolojide çocuk istismarı olguları
E Özer, M Tokdemir, A Yıldırım, U Koçak, C Bütün, Ö Enginyurt
Cumhuriyet Medical Journal 36 (1), 111-115, 2014
42014
EVALUATION OF FORENSIC AUTOPSIES OF THE ELDERLY PEOPLE IN SIVAS.
FY Beyaztaş, C Bütün, E Özer, M Celik
Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 16 (4), 2013
42013
Assessment the levels of knowledge and awareness about organ and tissue donation among the staff of Ministry of Health Ordu University Training and Research Hospital
Ö Enginyurt, TAŞ Nilay, Ö Erdal
Medicine Science 2 (2), 548-556, 2013
42013
Yıldırım çarpmasına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi
R Yılmaz, RE Bulut, E Özer, M Balkay, N Özdemir, SS Gürpınar
Adli Tıp Bülteni 12 (3), 112-117, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20