Follow
Alparslan A. Başaran
Alparslan A. Başaran
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Electricity reform, tariff and household elasticity in Turkey
M Çetinkaya, AA Başaran, N Bağdadioğlu
Utilities Policy 37, 79-85, 2015
232015
Türkiye'de Sübjektif Yoksulluk Profili: 2003-2008
A Başaran, M Çetinkaya
Sosyoekonomi 19 (19), 2013
212013
Potential impact of electricity reforms on Turkish households
N Bagdadioglu, A Basaran, CW Price
CCP working paper, 2007
172007
Operator choice in the mobile telecommunications market: Evidence from Turkish urban population
AA Basaran, M Cetinkaya, N Bagdadioglu
Telecommunications Policy 38 (1), 1-13, 2014
132014
Türkiye Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülâsyon ve Rekabet Politikası
A BAŞARAN, N Bağdadi̇oğlu
Sosyoekonomi 12 (12), 2010
132010
Kamu kolaylıkları yönetişiminde yoksulluğun dikkate alınması
N Bağdadioğlu, A Başaran, S Kalaycıoğlu, A Pınar
Ankara: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Hacettepe Üniversitesi Piyasa …, 2009
122009
Shadow economy and public debt sustainability in Turkey
YA Burçin, Eİ Seçilmiş, A Başaran
Economic Annals 52 (173), 85-104, 2007
122007
Türkiye'de Yoksulluğun Dağılımı, Yapışkanlığı ve Transfer Politikaları
İ TOKATLIOĞLU, A Başaran
Ekonomik Yaklasim 14 (49-Proceedings), 111-129, 2003
112003
Sağlık hizmeti kullanıcılarının hastanelerle ilgili kurumsal imaj algılarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
A Başaran
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal …, 2016
82016
Workplace Smoking Bans and Tobacco Consumption in Turkey: Evidence from 2003 – 2011 Household Budget Surveys
M Çetinkaya, AA Başaran, S Erkam
The Empirical Economics Letters 13 (11), 1171-1177, 2014
52014
Elektrik sektörü reformlarının talep yönlü analizi: Türkiye tecrübesi
AA Başaran
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
42011
Quantification of qualitative assessments using computing with words: in framework of fuzzy set theory
MA Basaran, B Simonetti, AA Basaran
Soft Computing 24 (18), 13565-13577, 2020
22020
Integrating Poverty in Utilities Governance
N BAĞDADİOĞLU, A BAŞARAN, S KALAYCIOĞLU, A PINAR
UNDP-Hacettepe University Center for Economics and Entrepreneurship, 2009
22009
Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği
SEG ÖZUYAR, AA BAŞARAN, N BAĞDADİOĞLU
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 297-314, 2020
12020
Barriers to competition in the Turkish electricity market
M Çetinkaya, A BAŞARAN, N BAĞDADİOĞLU
Network Industries Quarterly 17 (1), 2015
12015
Empirical analysis of pre-paid and post-paid mobile subscription in Turkey
M Çetinkaya, AA BAŞARAN, N Bağdadioğlu
Doğuş Üniversitesi Dergisi 15 (2), 211-222, 2014
12014
Public Expenditure Forecast by Using Feed Forward Neural Networks
AA Basaranl, CH Aladag, N Bagdadioglu, S Gunay
Advances in Time Series Forecasting, 40, 2012
12012
Türkiye Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülâsyon ye Rekabet Politikasi
AA Basaran, N Bagdadioglu
Sosyoekonomi, 137, 2010
12010
Household Water Consumption and Tariff Structure: The Analysis of Türkiye’s Three Metropolitan Cities
MA GÜVEN, AA BAŞARAN
Sosyoekonomi 32 (59), 151-172, 2024
2024
A Novel Bivariate Elliptic Fuzzy Membership Function: A Modeling and Decision-Making Tool for Bike Sharing
AA Basaran, MA Basaran, MO Demir
International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, 77-84, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20