Alparslan A. Başaran
Alparslan A. Başaran
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Potential impact of electricity reforms on Turkish households
N Bagdadioglu, A Basaran, CW Price
CCP Working Paper, 2007
152007
Electricity reform, tariff and household elasticity in Turkey
M Çetinkaya, AA Başaran, N Bağdadioğlu
Utilities Policy 37, 79-85, 2015
122015
Operator choice in the mobile telecommunications market: Evidence from Turkish urban population
AA Basaran, M Cetinkaya, N Bagdadioglu
Telecommunications Policy 38 (1), 1-13, 2014
112014
Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde Yoksulluğun Dikkate Alınması
N Bağdadioğlu, A Başaran, S Kalaycıoğlu, A Pınar
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Hacettepe Üniversitesi Piyasa …, 2009
82009
Türkiye’de Sübjektif Yoksulluk Profili: 2003–2008.
AA Başaran, M Çetinkaya
Sosyoekonomi 19 (1), 2013
72013
Shadow economy and public debt sustainability in Turkey
YA Burçin, Eİ Seçilmiş, A Başaran
Economic Annals 52 (173), 85-104, 2007
72007
Türkiye Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülâsyon ve Rekabet Politikası
A BAŞARAN, N Bağdadi̇oğlu
Sosyoekonomi 12 (12), 2010
52010
Türkiye'de Yoksulluğun Dağılımı, Yapışkanlığı ve Transfer Politikaları
İ TOKATLIOĞLU, A Başaran
Ekonomik Yaklasim 14 (49-Proceedings), 111-129, 2003
32003
Integrating Poverty in Utilities Governance
N BAĞDADİOĞLU, A BAŞARAN, S KALAYCIOĞLU, A PINAR
UNDP-Hacettepe University Center for Economics and Entrepreneurship, 2009
22009
Workplace Smoking Bans and Tobacco Consumption in Turkey: Evidence from 2003 – 2011 Household Budget Surveys
M Çetinkaya, AA Başaran, S Erkam
The Empirical Economics Letters 13 (11), 1171-1177, 2014
1*2014
Public Expenditure Forecast with Artificial Neural Networks
AA Basaran, CH Aladag, N Bagdadioglu, S Gunay
5th International Conference on Applied Statistics, Bucharest, 2010
12010
Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği.
SEG Özuyar, AA BAŞARAN, N BAĞDADİOĞLU
Optimum: Journal of Economics & Management Sciences/Ekonomi ve Yönetim …, 2020
2020
Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi
SEG Özuyar, AA Başaran, N Bağdadioğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (4), 2923-2956, 2019
2019
Quantification of qualitative assessments using computing with words: in framework of fuzzy set theory
MA Basaran, B Simonetti, AA Basaran
Soft Computing, 1-13, 2019
2019
Empirical analysis of pre-paid and post-paid mobile subscription in Turkey
M Çetinkaya, AA BAŞARAN, N Bağdadioğlu
Doğuş Üniversitesi Dergisi 15 (2), 211-222, 2014
2014
A new clustering scheme for crisp data based on a membership function and owa operator
MA Basaran, AA Basaran, B Simonetti, A Lucadamo
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 41 (3), 397-405, 2012
2012
Comparison Study of Approaches to Measuring Poverty Implementing Fuzzy Set and Classic Set Using The Household Data of Turkey
AA Basaran, MA Basaran
Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD’12), 563, 2012
2012
Public Expenditure Forecast By Using Feed Forward Neural Networks
AA Başaran, ÇH Aladağ, N Bagdadioglu, S Günay
Bentham Books, 2012
2012
Public Expenditure Forecast by Using Feed Forward Neural Networks
AA Basaranl, CH Aladag, N Bagdadioglu, S Gunay
Advances in Time Series Forecasting, 40, 2012
2012
Türkiye Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülâsyon ye Rekabet Politikasi
AA Basaran, N Bagdadioglu
Sosyoekonomi, 137, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20