Sibel Somyurek
Sibel Somyurek
Associate Professor of Instructional Technologies, Gazi University
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
1912009
Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik
S Somyürek
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (1), 63-80, 2014
97*2014
An effective educational tool: construction kits for fun and meaningful learning
S Somyürek
International Journal of Technology and Design Education 25 (1), 25-41, 2015
512015
Open social student modeling for personalized learning
P Brusilovsky, S Somyürek, J Guerra, R Hosseini, V Zadorozhny, ...
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 4 (3), 450-461, 2015
492015
An intelligent interface for learning content: Combining an open learner model and social comparison to support self-regulated learning and engagement
J Guerra, R Hosseini, S Somyurek, P Brusilovsky
Proceedings of the 21st international conference on intelligent user …, 2016
482016
The value of social: Comparing open student modeling and open social student modeling
P Brusilovsky, S Somyürek, J Guerra, R Hosseini, V Zadorozhny
International conference on user modeling, adaptation, and personalization …, 2015
372015
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
37*2008
The new trends in adaptive educational hypermedia systems
S Somyürek
International Review of Research in Open and Distance Learning 16 (1), 2015
342015
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARINDA KULLANILAN ÖN ÖRGÜTLEYİCİLERİN ALAN BAĞIMLI VE ALAN BAĞIMSIZ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
S Somyürek, Hİ Yalin
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (4), 587-607, 2007
302007
Digital competence: Is it an innate talent of the new generation or an ability that must be developed?
S Somyürek, BK Coşkun
British Journal of Educational Technology 44 (5), E163-E166, 2013
292013
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.
S Şahin, B Atasoy, S Somyürek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2), 2010
252010
Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma
S SOMYÜREK
Bilişim Teknolojileri Dergisi 2 (1), 2009
182009
Student modeling: Recognizing the individual needs of users in e-learning environments
S Somyürek
Journal of Human Sciences 6 (2), 429-450, 2009
172009
Uyarlanabilir eğitsel web ortamlarının öğrencilerin akademik başarısına ve gezinmesine etkisi
S Somyürek
Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008
16*2008
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
112015
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren
S ÖZDEMİR, B Atasoy, S Somyürek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
11*2007
Adaptive learning systems: Supporting navigation with customized suggestions
S Somyürek, Hİ Yalın
Journal of Human Sciences 11 (1), 55-77, 2014
62014
Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Konusuna Yönelik Yazılı Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi
T Demirel, S Somyürek, G Yılmaz
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 191-211, 2017
22017
Impact of Open Social Student Modeling on Self-Assessment of Performance
S Somyürek, P Brusilovsky
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2015
22015
How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities
S Somyürek, B Atasoy
Computers and Education 1, 19-39, 2012
22012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20