Follow
Özgür Tutal
Özgür Tutal
Hakkari Üniversitesi
Verified email at hakkari.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlk Okuma-Yazma Öğrenmede Okula Başlama Yaşının Okuma-Yazma Başarısına Etkisi
Ö Tutal, B Oral
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2015 (24), 96-121, 2015
66*2015
Flipped classroom improves academic achievement, learning retention and attitude towards course: a meta-analysis
Ö Tutal, T Yazar
Asia Pacific Education Review, 2021
402021
Trend of distance education research in the covid-19 period: A bibliometric and content analysis
M Yavuz, B Kayalı, Ö Tutal
Journal of Educational Technology & Online Learning 4 (2), 256-279, 2021
262021
Active learning promotes more positive attitudes towards the course: A meta‐analysis☆
Ö Tutal, T Yazar
Review of Education 10 (1), e3346, 2022
112022
İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi.[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]
Ö Tutal
Dicle Üniversitesi, 2013
82013
Students’ Views Regarding Instruction during the Pandemic Process
M Yavuz, F Hasançebi, B Kayalı, M Hasançebi, Ö Tutal, A Özkılıç
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 7 (1), 51-63, 2022
7*2022
Aktif öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi: Bir meta-analiz çalışması
Ö Tutal
Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
6*2019
Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Eğitim Felsefesi Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ö Tutal
Journal of Sustainable Education Studies 4 (4), 261-276, 2023
32023
Active Learning Improves Academic Achievement and Learning Retention in K-12 Settings: A Meta-Analysis
Ö Tutal, T Yazar
Journal on School Educational Technology (JSCH) 18 (3), 2023
32023
Trends of Values Education Research in Turkey: A Content Analysis of Published Articles
T Yazar, Ö Tutal
Dinamika Ilmu 20 (2), 267-290, 2020
32020
Değer Eğitimi Yaklaşımları
T Yazar, Ö Tutal
Değer Eğitimi: Kavram, İlke ve Yaklaşımlar, 147-183, 2020
32020
Does Context-Based Learning Increase Academic Achievement and Learning Retention?: A Review Based on Meta-Analysis.
Ö Tutal
Journal of Practical Studies in Education 4 (5), 1-16, 2023
22023
The scale of evaluating instruction in pandemic process: Development, validation, and reliability
Ö Tutal, B Kayalı, M Yavuz, M Hasançebi, F Yeşildağ-Hasançebi
Pedagogika/Pedagogy 141 (1), 26-52, 2021
22021
Ters‐yüz sınıf yaklaşımının akademik başarıya etkisi: Bir meta‐analiz çalışması
Ö Tutal, T Yazar
5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017
22017
Öğretmen Eğitiminde Kullanılan Alternatif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Ö Tutal, İ Kaçire, E Atabey
4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 4 (1), 917-943, 2016
22016
Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
T YAZAR, Ö TUTAL
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (1), 1-22, 2023
12023
Üniversite Öğrencilerinin Şefkat ve Merhamet Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
B KARTAL, Ö TUTAL, B KANSİZOGLU
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1138-1152, 2023
2023
Effectiveness of Authentic Learning Practices in Turkey: A Meta-Analysis
Ö Tutal
Journal on Educational Psychology 17 (1), 18, 2023
2023
THE EFFECTS OF CONTEXT-BASED LEARNING ON STUDENTS'ATTITUDES TOWARDS COURSE AND MOTIVATION: A REVIEW BASED ON META-ANALYSIS.
Ö Tutal
Journal of Educational Technology 20 (2), 2023
2023
OTANTİK ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: META-ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME
Ö TUTAL
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43-54, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20