Follow
Saim Örnek
Saim Örnek
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama
S Örnek, ZN Nahya
Uluslararası Mübadele Sempozumu Lozan Mübadelesi Yeni Hayat Mücadelesi …, 2017
52017
KARAMANLI MÜBADİL HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA NEOKESARİA KÖYÜNDE GEÇİŞ TÖRENLERİ
S Örnek
42015
KARAMANLI NEOKESARİA KÖYÜNDE DOĞUM GEÇİŞİNE AİT İNANÇLAR.
S ÖRNEK
Milli Folklor 29 (116), 2017
22017
Unutmak Mümkün Mü? Niğdeli Selanik Muhacirlerinde Yemek, Bellek ve Kimlik
S ÖRNEK
Milli Folklor 18 (140), 155-167, 2023
2023
Halk Kültürünün Turizm Yoluyla Sürdürülebilirliği
N Aysin Örnek, S Örnek
4. International Travel and Tourism Dynamics, 465-478, 2023
2023
Mübadele ve Yemek
S Örnek
100. Yılında Mübadele, 413-433, 2023
2023
Niğde İli Selanik Muhacirleri Mutfak Kültüründe Kimlik ve Bellek Üzerine Bir Çalışma
S Örnek
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Kapadokyalı Rumlarda Miras Dillerin Yerine ve Anlamına Kısa Bakış
ZN Nahya, S Örnek
Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar, 270-291, 2021
2021
Kapadokyalı Rumların Mübadele Anıtları: Ulusa Bağlılık, Mübadele ve Kolektif Bellek
ZN Nahya, S Örnek
Mübadele Türk-Yunan Nüfus Değişimi, 285-312, 2021
2021
Çevirmenlerinin Gözünden Mutfak & Kültür
ZN Nahya, S Örnek
İstanbul University Journal of Sociology 40 (1), 43-53, 2020
2020
Sosyal ve Kültürel Antropolojide Etnografi
S Örnek
Eğitim Antropolojisi, 94-118, 2020
2020
Monuments of Refugee Identity
ZN Nahya, S Örnek
Monument Culture: International Perspectives on the Future of Monuments in a …, 2019
2019
Festival Yemekleri Bağlamında Aidiyet İfadeleri: Gavustima ve Giritliler Festivali Örneği
S Örnek
II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 139-146, 2019
2019
Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri
S Örnek, ZN Nahya
Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar, 46-62, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14