Takip et
Önder Sakal
Önder Sakal
Öğretim Görevlisi, Erzincan Üniversitesi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Ne Zaman Aşar?
S Yıldız, F Alhas, Ö Sakal, H Yıldız
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (4), 1119-1146, 2016
512016
Bireycilik ve toplulukçuluk değerleri, kariyer çapalari ve kariyer tatmini ilişkisi
O Sakal, S Yıldız
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 10 (40), 6612-6623, 2015
452015
BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Ö Sakal, İ Aytekin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 45-66, 2014
212014
İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜÇ MESAFESİ VE ÖRGÜTSEL TABANLI BENLİK SAYGISI DEĞİŞKENLERİNİN ROLÜ
Ö Sakal, S Yıldız
3. Örgütsel Davranış Kongresi, 389-395, 2015
16*2015
Do the quota applications for women on Boards improve financial performance
S Yıldız, C Meydan, İ Taştan Boz, Ö Sakal
Sustainability 11 (21), 5901, 2019
122019
KAMUDA “İYİ YÖNETİM” PERSPEKTİFİNDE HİZMETKAR LİDERLİK, PSİKOLOJİK GÜVENLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Ö SAKAL
Ombudsman Akademik, 259-293, 2018
102018
CAM UÇURUM ALGISI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA
S Yıldız, Ö Sakal, F Alhas, G Kosa
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
62019
BİREYSEL TEMEL DEĞERLER ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK TUTUMUNU AÇIKLAR MI?
Ö Sakal, İ Aytekin
International Journal of Business, Economics and Management Perspectives 1 …, 2016
6*2016
Cam Tavandan Cam Uçurum’a: Kriz Düşün Kadın Düşün
S Yıldız, Ö Sakal, F Alhas
24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29-31, 2016
62016
Erillik–Dişilik ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi
İ Aytekin, Ö Sakal
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 248-284, 2021
52021
SIKILIK-ESNEKLİK VE PERFORMANS : PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ARACI ROLÜ
Ö Sakal, R Macit
Social Sciences Studies Journal 4 (21), 3352-3362, 2018
5*2018
TAKİPÇİ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ İLE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE LİDERLİK TARZLARININ ROLÜ
Ö Sakal, S Yıldız
International Journal of Business, Economics and Management Perspectives …, 2017
5*2017
Kültürün bireycilik toplulukçuluk boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisi
Ö Sakal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
52015
Mükemmeliyetçilik ve yaşamda anlam
Ö Sakal
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (03), 37-55, 2018
42018
The Perception of Glass Cliff: A Research Between Students Studying in Kafkas University
S YILDIZ, Ö SAKAL, F Alhas, G Kosa
Journal Of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative …, 2019
12019
Kültür ve Psikolojik İyi Oluş: Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi
Ö Sakal
İşletme Biliminde Güncel Konulara Bütünsel Bakış: Teori, Uygulama ve …, 2022
2022
KARİYER TATMİNİ VE TÜKENMİŞLİK: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ö Sakal
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 6 (71), 4543-4553, 2020
2020
TAKİPÇİ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ İLE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE LİDERLİK TARZLARININ ROLÜ
Ö SAKAL, S YILDIZ
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 1 (7), 37-57, 2019
2019
İŞYÜKÜ, PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ve TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: PTT ÖRNEĞİ
Ö Sakal, R Macit
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (81), 581-597, 2018
2018
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İLGİLERİNİN VE İLGİ DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SINIF VE CİNSİYETE GÖRE BELİRLENMESİ1 Öz
K BAŞIBÜYÜK, Ö SAKAL
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (77), 270-279, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20