Ozlem Uysal
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessing the performance of participatory irrigation management over time: A case study from Turkey
ÖK Uysal, E Atış
Agricultural water management 97 (7), 1017-1025, 2010
852010
Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları
T Dinler, A Yaltırık, B Çetin, B Özkan, B Gülçubuk, E Sürmeli, E Ekmen, ...
TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, 1209-1232, 2005
252005
Consumer awareness for food safety in Turkey
ZK Bektas, B Miran, OK Uysal, C Gunden
Bulgarian Journal of Agricultural Science 17 (4), 470-483, 2011
202011
Dondurulmuş gıda ürünlerine yönelik tüketici tercihleri: İzmir ili örneği
ZK BEKTAŞ, B Miran, ÖK UYSAL, C Günden
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 (3), 211-221, 2010
92010
Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi
Ö KARAHAN UYSAL
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1 (35), 73-95, 2015
82015
İzmir ilinde gıda güvenliği, kalite ve fiyat açısından tüketicilerin yaş meyve ve sebze satın alma yeri tercihlerinin analitik hiyerarşi süreciyle belirlenmesi
C Günden, B Miran, ÖK Uysal, ZK Bektaş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45 (522), 29-40, 2008
72008
Demand analysis for frozen food in Turkey: Case of Izmir
ZK Bektaş, M Cankurt
African Journal of Agricultural Research 6 (6), 1508-1518, 2011
62011
An analysis of consumer preferences for information sources on food safety by using fuzzy pair-wise comparison
C Gunden, B Miran, OK Uysal, Z Kenanog
62008
Consumer willingness-to-pay for different organic certification logos in Turkey
Ö Karahan Uysal, M Janssen, B Miran, C Abay, M Boyaci, U Hamm
Revista de cercetare [i interven] ie social\ 39, 154-175, 2012
52012
Türkiye Ve Avrupa Birliği Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması, 2
ÖK Uysal, E Oktay
Ulusal İktisat Kongresi/20-22 Şubat, 2008
52008
Factors influencing the perception of organic certification logos in Turkey
Ö Karahan Uysal, B Miran, C Abay, M Boyaci, M Janssen, U Hamm
Journal of Food, Agriculture & Environment 11 (1), 40-46, 2013
42013
Determination of consumer preferences for purchasing place of fresh fruit and vegetable considered food safety, quality and price by using analytic hierarchy process in Izmir
C Günden, B Miran, ÖK Uysal, ZK Bektaş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45 (522), 29-40, 2008
42008
Tarımda Üreticilerin Risk Karşısındaki Davranışları: Ege Bölgesinden Bir Örnek Olay
ÖK UYSAL
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (3), 147-158, 2005
42005
The food safety perception in Turkey: gender variation
CO Dolekoglu, S Yilmaz, GUN Sema, OK Uysal
Revista de cercetare si interventie sociala 36, 178, 2012
22012
Report on evaluation of the revision of council regulation (EEC) NO 2092/91, import regime in two exporting non-EU countries (TR, CH) and on an international level
C Abay, O Karahan Uysal, B Miran, M Boyacı, B Huber, M Stolze
Ege University, Izmir, Turkey and Research Institute of Organic Agriculture …, 2011
22011
Turkish consumers' attitudes towards frozen foods.
ZK Bektas, B Miran, OK Uysal, C Gunden, M Cankurt
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3/4 part 1), 78-85, 2010
22010
Türkiye’de tüketicilerin organik logolara yaklaşımları, Türkiye IX
ÖK Uysal, B Miran, C Abay, M Boyacı, M Janssen, U Hamm
Tarım Ekonomisi Kong., Book of proceedings, Şanlıurfa 1, 363-370, 2010
22010
Türkiye’de Geleneksel ve Organik Ürün Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme
ZK BEKTAŞ, ÖK UYSAL
12012
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ TARIM SEKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖK Uysal, E Oktay
Ulusal ktisat Kongresi/20-22 ubat, 2008
12008
Consumer attitudes and behaviors towards organic products in Turkey
Ö Karahan Uysal, KB Zerrin
DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CENTRAL ASIA Proceedings of the …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20