Kani Ulger
Kani Ulger
Associate Professor of Visual Arts Education, Sivas Cumhuriyet University
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Problem-Based Learning on the Creative Thinking and Critical Thinking Disposition of Students in Visual Arts Education
K ULGER
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning 12 (1), 2018
1532018
The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students
K Ulger
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
612016
The creative training in the visual arts education
K Ulger
Thinking Skills and creativity 19, 73-87, 2016
262016
The structure of creative thinking: Visual and verbal areas
K Ulger
Creativity Research Journal 27 (1), 102-106, 2015
262015
Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerine etkisi
K ÜLGER, İ Zahide
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 382-392, 2013
172013
Comparing the effects of art education and science education on creative thinking in high school students
K Ulger
Arts Education Policy Review 120 (2), 57-79, 2019
142019
Öğrencilerin yaratıcı düşünme gelişimlerinin incelenmesi
K Ülger
Eğitim ve Bilim 39 (175), 2014
11*2014
The effect of problem based learning (pbl) approach on students’ creative thinking ability
K Ülger, Z Imer
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 382-392, 2013
112013
The Differences in Creative Thinking: The Comparison of Male and Female Students
K Ülger, Ü Morsünbül
The Online Journal of Counselling and Education (TOJCE) 5 (4), 1-12, 2016
92016
Öğrencilerin Resim Yapma Becerilerinde Gözlemlenen Yaratıcılık İle Yaratici Düşünme Becerileri Arasindaki İlişki
K Ülger
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (4), 2016
92016
SANAT EĞİTİMİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
K ÜLGER
Milli Eğitim Dergisi 45 (206), 135-147, 2015
92015
Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki
K Ülger
E-International Journal of Educational Research 3 (2), 50-62, 2012
72012
Görsel sanatlar eğitiminde probleme dayalı öğrenme modelinin yaratıcı düşünmeye etkisi
K Ülger
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana …, 2011
72011
THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION
K ÜLGER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 1175-1195, 2018
52018
A review of the criteria of the prediction of students’ creative skills in the visual arts education
K Ulger
Creativity Studies 13 (2), 510-531, 2020
32020
Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon
K ÜLGER
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 12-32, 2019
32019
Yükseköğretim Düzeyinde Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Gelişimi Üzerine Bir Karşılaştırma ve İzleme Çalışması
K ÜLGER
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (39), 359-378, 2017
12017
Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
K ÜLGER
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (4), 695-710, 2016
12016
A comparison study for thinking skills of higher education students in terms of visual arts education
K ÜLGER
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (36), 2016
12016
The Investigation of the Students' Creative Thinking Development
K Ulger
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 39 (175), 275-284, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20