Follow
Kani Ulger
Kani Ulger
Associate Professor of Visual Arts Education, Sivas Cumhuriyet University
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Problem-Based Learning on the Creative Thinking and Critical Thinking Disposition of Students in Visual Arts Education
K ULGER
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning 12 (1), 2018
2232018
The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students
K Ulger
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
752016
The creative training in the visual arts education
K Ulger
Thinking Skills and Creativity 19, 73-87, 2016
312016
The structure of creative thinking: Visual and verbal areas
K Ulger
Creativity Research Journal 27 (1), 102-106, 2015
302015
Comparing the effects of art education and science education on creative thinking in high school students
K Ulger
Arts Education Policy Review 120 (2), 57-79, 2019
232019
Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerine etkisi
K ÜLGER, İ Zahide
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 382-392, 2013
232013
The Differences in Creative Thinking: The Comparison of Male and Female Students
K Ülger, Ü Morsünbül
The Online Journal of Counselling and Education (TOJCE) 5 (4), 1-12, 2016
172016
The effect of problem based learning (pbl) approach on students’ creative thinking ability
K Ülger, Z Imer
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 382-392, 2013
152013
SANAT EĞİTİMİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
K ÜLGER
Milli Eğitim Dergisi 45 (206), 135-147, 2015
142015
Öğrencilerin yaratıcı düşünme gelişimlerinin incelenmesi
K Ülger
Eğitim ve Bilim 39 (175), 2014
14*2014
UZAKTAN EĞİTİM MODELİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR-FIRSATLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
K Ülger
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (1), 393-412, 2021
112021
ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMA BECERİLERİNDE GÖZLEMLENEN YARATICILIK İLE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
K Ülger
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (4), 2023-2039, 2016
102016
Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki
K Ülger
E-International Journal of Educational Research 3 (2), 50-62, 2012
72012
Görsel sanatlar eğitiminde probleme dayalı öğrenme modelinin yaratıcı düşünmeye etkisi
K Ülger
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2011
72011
A review of the criteria of the prediction of students’ creative skills in the visual arts education
K Ulger
Creativity Studies 13 (2), 510-531, 2020
52020
THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION
K ÜLGER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 1175-1195, 2018
52018
The Effect of Problem-Based Learning on the Creative Thinking and Critical Thinking Disposition of Students in Visual Arts Education. Interdiscip J Probl Learn [Internet]. 2018 …
K Ulger
5
Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon
K ÜLGER
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 12-32, 2019
42019
Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
K ÜLGER
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (4), 695-710, 2016
42016
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
K ÜLGER
Milli Eğitim Dergisi 50 (232), 71-87, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20