Takip et
Ramazan Avcu
Ramazan Avcu
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
aksaray.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analyzing undergraduate students' self confidence levels in terms of some variables
AH Şar, R Avcu, A Işıklar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 5, 1205-1209, 2010
972010
Pre-service elementary mathematics teachers’ use of strategies in mathematical problem solving
S Avcu, R Avcu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1282-1286, 2010
542010
6th grade students’ use of different strategies in solving ratio and proportion problems
R Avcu, S Avcu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1277-1281, 2010
322010
The relationship between geometry attitudes and self-efficacy beliefs towards geometry
M Ünlü, S Avcu, R Avcu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1325-1329, 2010
302010
Eight graders' capabilities in exponents: Making mental comparisons
R Avcu
Practice and Theory in Systems of Education 5 (1), 39-48, 2010
252010
Turkish adaptation of Utley geometry attitude scale: A validity and reliability study
R Avcu, S Avcu
Eurasian Journal of Educational Research 58, 1-24, 2015
182015
Turkish Pre-service Middle Level Mathematics Teachers’ Knowledge for Teaching Fractions
R AVCU
RMLE Online 42 (9), 1-20, 2019
162019
What Are the Strategies Used by Seventh Grade Students While Solving Proportional Reasoning Problems?
R Avcu, M Doğan
International Journal of Educational Studies in Mathematics 1 (2), 34-55, 2014
162014
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin oran ve orantı problemlerindeki çözüm stratejileri üzerine bir araştırma
R Avcu
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
142010
Pre‑service middle school mathematics teachers’ personal concept definitions of special quadrilaterals
R Avcu
Mathematics Education Research Journal 35, 743–788, 2023
122023
Exploring middle school mathematics teachers’ treatment of rational number examples in their classrooms: A multiple case study [Ortaokul matematik öğretmenlerinin rasyonel sayı …
R Avcu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
92014
A comparison of mathematical features of Turkish and American textbook definitions regarding special quadrilaterals
R AVCU
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-27, 2019
82019
Middle School Mathematics Teachers’ Selection of Exam Tasks to Measure Their Students’ Conceptual and Procedural Knowledge of Integers
R Avcu, S Avcu
42018
Utley geometri tutum ölçeğinin türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
R Avcu, S Avcu
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012
42012
A Cross-National Comparison of Turkish and American Mathematics Textbooks in Terms of Fraction Division Task Contexts
R Avcu
International Online Journal of Educational Sciences 10 (4), 88-106, 2018
3*2018
The Methodological Quality of Experimental STEM Education Articles Published in Scholarly Journals from 2014 to 2020
R Avcu, S Avcu
International Journal of Assessment Tools in Education 9 (2), 290–318, 2022
22022
Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Origami Dersinde Edindikleri Deneyimler
S Avcu, R Avcu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 136-166, 2019
22019
Middle-school mathematics teachers’ provision of non-examples and explanations in rational number instruction
R Avcu
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 55 …, 2024
12024
STEM Eğitimi Uygulamalarının Bilişsel Değişkenlere Etkisi: Öyküleyici Alanyazın İncelemesi
R Avcu
STEM Eğitimi Dergisi 2 (1), 4-44, 2021
12021
Matematik Öğretmenlerinin Çözümlü Örneklerinin ve Yazılı Sınav Sorularının Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlarla Uyumunun Belirlenmesi
R Avcu, Ç Haser
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 20-41, 2020
1*2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20