Takip et
Dr. Özkan ÇIKRIKÇI (Ph.D)
Dr. Özkan ÇIKRIKÇI (Ph.D)
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of loneliness on depression: A meta-analysis
E Erzen, Ö Çikrikci
International Journal of Social Psychiatry 64 (5), 427-435, 2018
6232018
Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students
H Odacı, Ö Çikrıkci
Computers in Human Behvaior 32 (3), 61-66, 2014
2212014
The effect of internet use on well-being: Meta-analysis
Ö Cikrikci
Computers in Human Behavior 65, 560-566, 2016
1572016
The determinants of life satisfaction among adolescents: The role of metacognitive awareness and self-efficacy
Ö Cikrikci, H Odaci
Social Indicators Research 125, 977-990, 2016
862016
Testing the mediating role of phubbing in the relationship between the big five personality traits and satisfaction with life
Ö Çikrikci, MD Griffiths, E Erzen
International Journal of Mental Health and Addiction 20, 44-56, 2022
702022
Cognitive flexibility mediates the relationship between big five personality traits and life satisfaction
H Odacı, Ö Cikrikci
Applied Research in Quality of Life 14 (5), 1229-1246, 2019
662019
Problemli İnternet kullanımında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklar
H Odacı, Ö Çıkrıkçı
Addicta, 2017
642017
University students’ ways of coping with stress, life satisfaction and subjective well-being
H Odacı, Ö Çıkrıkçı
The online journal of counselling and education 1 (3), 117-130, 2012
502012
Academic procrastination, school attachment, and life satisfaction: A mediation model
Ç Özkan, E Evren
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 38, 225-242, 2020
382020
Differences in problematic Internet use based on depression, anxiety, and stress levels
H Odacı, Ö Çikrıkci
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4, 41-61, 2017
382017
Differences in problematic Internet use
H Odacı, Ö Çıkrıkçı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4 (1), 41-50, 2017
382017
Üstün yetenekli öğrencilerin bilişötesi farkındalık düzeyleri ile öz yeterlik algılarının yaşam doyumunu yordama gücü
Ö Çikrıkci
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim …, 2012
342012
Self-esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents
Ö Çikrıkci, E Erzen, İA Yeniçeri
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 29 (1), 39-53, 2019
292019
Fear of COVID‐19, stress and depression: A meta‐analytic test of the mediating role of anxiety
Ö Çıkrıkçı, N Çıkrıkçı, M Griffiths
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 95 (4), 853-874, 2022
272022
Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı kişisel ve akademik değişkenlere göre incelenmesi [Investigating science high school …
Ö Çikrıkci, H Odacı
International Journal of Human Sciences 10 (2), 246-259, 2013
272013
Pozitiflik ölçeği türkçe formu’nun psikometrik özellikleri
Ö Çıkrıkçı, M Çiftçi, B Gençdoğan
The Journal of Happiness &Well-Being 3 (1), 57-76, 2015
262015
An exploration of the associations among internet use, depression, anxiety and stress among youths
H Odacı, Ö Çikrici
Mediterranean Journal of Clinical Psychology 5 (3), 2017
232017
Akademik mükemmeliyetçilik ölçeğinin geliştirilmesi
H Odacı, M Kalkan, Ö Çikrıkci
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 2017
232017
The predictive roles of cognitive flexibility and error oriented motivation skills on life satisfaction
Ö Çikrıkci
International Journal Of Eurasia Social Sciences 9 (31), 717-727, 2018
222018
Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta-analiz
Ö Çikrıkci, E Erzen
Hacettepe Üniversitesi, 2016
222016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20