Takip et
Erciyes Journal of Education (EJE)
Erciyes Journal of Education (EJE)
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin (5. Sınıf) Değerler Eğitimi Yaklaşımıyla İncelenmesi
UM GÜL
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (1), 59-78, 2017
20*2017
Düşün-Eşleş-Paylaş Tekniği ile Birlikte Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Fen ve Teknoloji Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
D Golgeli, M Saraçoğlu
Erciyes Journal of Education 3 (1), 68-86, 2019
182019
Ekonomi Okuryazarlığı ve Eğitimine İlişkin Alan Uzmanı ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
G YILDIRIM, C Öztürk
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (2), 1-22, 2017
122017
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi
M BORAN, F KARAKUŞ
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (1), 20-40, 2017
112017
Sosyal Bilgiler Dersinde Eşya Tarihini Araştırmak: Eşyanın da Tarihi Mi Olurmuş!
Y Kabapınar, A Sağlamgöncü
Erciyes Journal of Education 1 (1), 1-21, 2017
82017
Kamu Personeli Seçme Sınavındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
H Karaer, F Karaer, E Kartal
Erciyes Journal of Education 2 (2), 40-58, 2018
72018
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
GY ÇELEBİ, B Çelebi
Erciyes Journal of Education 2 (2), 1-15, 2018
62018
Metaphorical Perceptions of Physics Teacher Candidates about Some Concepts of Electricity
HS KURT, M SARI
6*2018
Biyoloji Proje Çalışmalarının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Etkisi
M OZARSLAN
Erciyes Journal of Education 2 (2), 75-93, 2018
42018
Haydarâbâd Salar Jung Kütüphanesindeki Türkçe Öğretimi İle İlgili Yazma Eserler ve Bu Eserlerden Fazlullah Han Barlas Tarafından Yazılan “Lugat-ı Türkî” nin Çağatay Türkçesi …
T KOÇOĞLU
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 91-108, 2018
42018
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Bilimsel Okuryazarlıklarının İncelenmesi
E YAVUZ
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 1-18, 2018
42018
PICTES Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı Raporunun Değerlendirilmesi
Y Sülükçü, O Savaş
Erciyes Journal of Education 2 (2), 59-74, 2018
32018
Performans yönetimi sorunsalı ve okullar
M Duran
Erciyes Journal of Education 1 (1), 42-58, 2017
32017
Görsel İspat Becerisinin, van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Uzamsal Yetenek ile İlişkisi
K Polat, G Oflaz, L Akgün
Erciyes Journal of Education 3 (2), 105-122, 2019
22019
Öğretmen Adaylarının Çözelti Derişimlerindeki Bazı Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Anlama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
H Karaer
Erciyes Journal of Education 3 (2), 87-104, 2019
22019
Akademik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Süreci İçerisinde Kavram Edinimi Ve Buna Yönelik Bir Eylem Araştırması
V EKMEKÇİ
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 39-63, 2018
2*2018
Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlere Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
M FİDAN
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 19-38, 2017
22017
Important physical characteristics for quality teacher education: The Delphi study
D Lafcı-Tor
Erciyes Journal of Education 1 (2), 23-33, 2017
22017
The importance of play in pedagogy in curriculum delivery and play provision for young children’s learning and development
S KARAOĞLU
Erciyes Journal of Education 4 (2), 18-34, 2020
12020
Müziksel Zeka Temelinde Hayat Bilgisi Dersi İşlemek:“Hem Öğreniyorum Hem De Eğleniyorum
Y KABAPINAR, T SARGIN
Erciyes Journal of Education 2 (2), 16-39, 2018
1*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20