Takip et
Erciyes Journal of Education (EJE)
Erciyes Journal of Education (EJE)
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin (5. Sınıf) Değerler Eğitimi Yaklaşımıyla İncelenmesi
UM GÜL
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (1), 59-78, 2017
35*2017
Düşün-Eşleş-Paylaş Tekniği ile Birlikte Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Fen ve Teknoloji Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
D Golgeli, M Saraçoğlu
Erciyes Journal of Education 3 (1), 68-86, 2019
202019
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi
M BORAN, F KARAKUŞ
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (1), 20-40, 2017
192017
Ekonomi Okuryazarlığı ve Eğitimine İlişkin Alan Uzmanı ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
G YILDIRIM, C Öztürk
Erciyes Journal of Education [EJE] 1 (2), 1-22, 2017
162017
Kamu Personeli Seçme Sınavındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
H Karaer, F Karaer, E Kartal
Erciyes Journal of Education 2 (2), 40-58, 2018
112018
Sosyal Bilgiler Dersinde Eşya Tarihini Araştırmak: Eşyanın da Tarihi Mi Olurmuş!
Y Kabapınar, A Sağlamgöncü
Erciyes Journal of Education 1 (1), 1-21, 2017
102017
Metaphorical Perceptions of Physics Teacher Candidates about Some Concepts of Electricity
HS KURT, M SARI
9*2018
PICTES Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı Raporunun Değerlendirilmesi
Y Sülükçü, O Savaş
Erciyes Journal of Education 2 (2), 59-74, 2018
82018
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
GY ÇELEBİ, B Çelebi
Erciyes Journal of Education 2 (2), 1-15, 2018
82018
The importance of play in pedagogy in curriculum delivery and play provision for young children’s learning and development
S KARAOĞLU
Erciyes Journal of Education 4 (2), 18-34, 2020
62020
Görsel İspat Becerisinin, van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Uzamsal Yetenek ile İlişkisi
K Polat, G Oflaz, L Akgün
Erciyes Journal of Education 3 (2), 105-122, 2019
62019
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Bilimsel Okuryazarlıklarının İncelenmesi
E YAVUZ
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 1-18, 2018
62018
Biyoloji Proje Çalışmalarının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Etkisi
M OZARSLAN
Erciyes Journal of Education 2 (2), 75-93, 2018
52018
Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik kaygı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
BN TURAN, A Rabia
Erciyes Journal of Education 4 (1), 20-33, 2020
42020
Sürdürülebilir Bilinç Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması
Y YÜKSEL, B YILDIZ
Erciyes Journal of Education 3 (1), 16-36, 2019
42019
Haydarâbâd Salar Jung Kütüphanesindeki Türkçe Öğretimi İle İlgili Yazma Eserler ve Bu Eserlerden Fazlullah Han Barlas Tarafından Yazılan “Lugat-ı Türkî” nin Çağatay Türkçesi …
T KOÇOĞLU
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 91-108, 2018
42018
Performans yönetimi sorunsalı ve okullar
M Duran
Erciyes Journal of Education 1 (1), 42-58, 2017
42017
Akademik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Süreci İçerisinde Kavram Edinimi Ve Buna Yönelik Bir Eylem Araştırması
V EKMEKÇİ
Erciyes Journal of Education [EJE] 2 (1), 39-63, 2018
3*2018
Öğretmenlerin İş Yaşamı Kalitesi ile Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)
V KAPLAN
Erciyes Journal of Education 5 (1), 51-73, 2021
22021
Öğretmen Adaylarının Çözelti Derişimlerindeki Bazı Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Anlama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
H Karaer
Erciyes Journal of Education 3 (2), 87-104, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20