Takip et
Nesrin Karaca
Nesrin Karaca
Bursa Uludağ Ünivesitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Celal Sahir Erozan
NT Karaca
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992
281992
Edebiyatımızın kadın kalemleri
NT Karaca
Vadi Yayınları, 2006
272006
Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde geçmiş zaman ve İstanbul
NT Karaca
TC Kültür Bakanlığı, 1998
251998
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Musiki
NT Karaca
Hece Yayınları, 2005
192005
Edebiyatımızın Kadın Kalemleri, Vadi Yay
N TAĞIZADE-KARACA
Ankara, 2006
172006
Ziya Gökalp’ın Şiir Dünyası ve Şiirlerinin Bir Dökümü, dergipark. ulakbim. gov. tr/omuefd/article/download/5000114163/5000106255
N Karaca
Erişim 2, 2016, 1990
161990
Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin farklı amerikan asma anaçları ile aşı tutma oranının belirlenmesi
A ÇAKIR, N KARACA, M SIDFAR, Ç BARAL, G SÖYLEMEZOĞLU
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 23 (3), 229-235, 2013
142013
HAYATIN “EŞİK” DURUMU BAĞLAMINDA ve SİVAS EVLENME GELENEĞİNDE “GELİN” KÜLTÜRÜ
N Karaca
Türklük Bilimi Araştırmaları, 105-136, 2016
102016
Meşrutiyet Döneminin Öncü Kadınlarından Fehime Nüzhet Hanım
N Karaca
Tarih ve Toplum 231, 11-18, 2003
82003
Celâl Sahir Erozan (1883-1935): hayatı, dönemi, eserleri
NT Karaca
Millî Eğitim Bakanlığı, 1993
81993
Ziya Gökalp'in Şiir Dünyası Ve Şiirlerinin Bir Dökümü
N Karaca
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 5 (1), 117-133, 2014
72014
Yazmak, kimlik ve metin odağında Türk edebiyatında kadın yazarlar
NT Karaca
Akçağ Yayınları, 2018
62018
İRADE EĞİTİMİ, DEĞER AKTARMA VE ROL MODEL OLMADA EDEBİYATIN YERİ VE ÖNEMİ.
N KARACA
Electronic Turkish Studies 10 (16), 2015
62015
Türk Şiirinin İki Zirvesi: Ahmet Muhip Dıranas ve Bahattin Karakoç’tan Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'na Sesleniş
N Karaca
Universal Journal of History and Culture 2 (2), 169-193, 2020
32020
Halide Edip Adıvar’ın Nasrettin Hoca üzerinden ironik çağ eleştirisi: Maske ve Ruh
N Karaca
Türkoloji Dergisi 20 (1), 13-38, 2013
32013
Determination of grafting success of Sultani seedless grape variety on different American rootstocks.
A Çakır, N Karaca, M Sıdfar, C Baral, G Söylemezoğlu
Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 23 (3), 229-235, 2013
32013
PRENSES KADRİYE HÜSEYİN, RESSAM VİTTORİA PİSANİ VE TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ.
N Tağizade-Karaca
Electronic Turkish Studies 7 (1), 2012
32012
“Beşik-eşik-keşik” ya Da sivas sÖzel külTürünDe Ölüm
NT Karaca, Ü Müjgan
Folklor/Edebiyat 22 (85), 23-50, 2016
22016
BİLİM KÜLTÜR VE SANATIN BİR KARAKTER ODAĞINDA KESİŞTİĞİ ESER: BİR BİLİM ADAMININ ROMANI
N Karaca
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 1 (1), 997-1012, 2012
22012
Kalecik Karası'nın 4 ve 23 no'lu klonunda baz materyal elde edilmesine yönelik olarak yapılan meristem kültürü yönteminin optimizsyonu
N Karaca
22006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20