Takip et
özhan Senol
özhan Senol
mail.nigde.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
New additions and invasive aphids for Turkey’s aphidofauna (Hemiptera: Aphidoidea)
Ö Şenol, HA BEĞEN, G Görür, E Demirtaş
Turkish Journal of Zoology 39 (1), 39-45, 2015
372015
Determined aphid and ant associations from Trabzon, Rize and Artvin provinces of the Turkey
H Akyildirim, Ö Şenol, G Görür, N Aktac, E Demirtaş
Journal of the Entomological Research Society 16 (2), 29-37, 2014
202014
Some new aphid records for the Turkish aphidofauna (Hemiptera: Aphidoidae)
Ö Şenol, H Akyıldırım Beğen, G Görür, G Gezici
Zoology in the Middle East 61 (1), 90-92, 2015
182015
New entry for the Turkey aphidofauna [Hemiptera: Aphidoidea]
Ö Şenol, H Akyıldırım, G Görür, E Demirtaş
Acta Zoologica Bulgarica 66 (1), 133-136, 2014
182014
Evaluation of the zoogeographical contents of Turkey aphid (Hemiptera: Aphidoidae) fauna and invasive component
H Akyıldırım, Ö Şenol, G Görür, E Demirtaş
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1), 44-48, 2013
182013
İç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi
G GÖRÜR, Ö ŞENOL, H BEĞEN AKYILDIRIM, E DEMİRTAŞ
162014
Foresights derived from recent studies conducted on Turkey aphid fauna
G Görür, Ö Şenol, HA Beğen, B Akyürek
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1), 63-68, 2020
152020
New records for the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Turkey
Ö Şenol, H Akyıldırım, G Görür, E Demirtaş
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2014
152014
Cinara curvipes (Patch, 1912)(Hemiptera; Aphididae) as new aphid species for Turkish aphidofauna
G Görür, A Toper Kaygın, Ö Şenol, H Akyıldırım Beğen
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2015
142015
Aphid (Hemiptera: Aphididae) species in Burdur urban parks with three records for the fauna of Turkey, their host plants and predators
G Patlar, Ş Oğuzoğlu, M Avcı, Ö Şenol
Turkish Journal of Entomology 45 (3), 371-387, 2021
122021
Turkish aphid
G Görür, Ö Şenol, H Akyıldırım Beğen, B Akyürek
Available at the https://www. turkishaphid. com/turkish-aphids (Accessed …, 2023
92023
Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa illerinden belirlenen afit türlerinin Türkiye afit faunasına katkıları açısından değerlendirilmesi
G Görür, Ö Şenol, HA Beğen
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2), 103-115, 2019
92019
Recent findings on aphid fauna from east and south eastern parts of Turkey
Ö Şenol, G Görür, HA Beğen
Biological Diversity and Conservation 10 (3), 76-78, 2017
92017
Adıyaman, Malatya Ve Şanlıurfa İlleri Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi
G GÖRÜR
82018
Türkiye afit (Hemiptera, Aphidoidea) faunası ve işgalci elemanlarının zoocoğrafik yapısının değerlendirilmesi
H Akyıldırım, Ö Şenol, G Görür, E Demirtaş
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2013
82013
Contributions to the Turkish aphid fauna from Aegean and Mediterranean part of Turkey
Ö Şenol, G Görür, G Başer, HA Beğen
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (3), 717-720, 2021
72021
Cinara (Hemiptera: Aphidoidea) species distributed in Turkey and their host plants
H Akyıldırım Beğen, G Görür, Ö Şenol
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019
72019
Turkey water report
AA Ünal, AH Sargın, H Özlü, H Gündoğdu, M Köktaş, Ö Şenol, S Donma, ...
Ankara: General Director of State Hydraulic Works, 2009
62009
Contributions of the Anatolian Diagonal effect on Turkish aphid diversity
Ö Şenol, G Görür, HA Beğen
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (1), 102-109, 2019
52019
A further contribution to the aphid (Hemiptera: Aphidoidea) fauna of Turkey including a description of a new host plant associations and colony appearances
G Görür, Ö Şenol, H Akyıldırım Beğen, G Başer, BV Akçay
32023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20