Follow
Aydın Alber Yüce
Aydın Alber Yüce
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sermaye Piyasasında Manipülasyon
AA YÜCE
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 363-388, 2012
222012
HAKSIZ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARI
AGAA Yüce
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 183-204, 2012
72012
CMR ve TTK'da tasıyıcının sorumluluğu ile kast ve kasta esdeğer kusurunun sorumluluğa etkisi
AA YÜCE
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (3-4), 171-195, 2012
62012
Karayolu taşımalarında taşıyıcının zıya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluktan kurtulmasında özel sebepler
AA YÜCE
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (1), 360-387, 2019
22019
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA YANSIMA YOLUYLA ZARAR
AA YÜCE, E Köroğlu
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 8 (2), 543-555, 2022
12022
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN FİİLİ YÖNETİM ORGANI ANLAMINDAKİ HUKUKİ SORUMLULUĞU
AA YÜCE
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 243-266, 2022
12022
ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE BORCUNUN ÖDENMESİ İÇİN PAY SAHİPLERİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK FİNANSAL DESTEK SAĞLAMASI
İ ATAMULU, AA YÜCE
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 7 (2), 213-237, 2021
12021
İnşaat Sigortası Genel Şartlarına Göre Sigortalı Malın Mülkiyetinde Gerçekleşecek Değişikliğin Sigorta Sözleşmesine Etkisi
AA YÜCE
Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 127-159, 2023
2023
İNŞAAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARINA GÖRE SİGORTALI MALIN MÜLKİYETİNDE GERÇEKLEŞECEK DEĞİŞİKLİĞİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
A Yüce
Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2023
2023
7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU’NA GÖRE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN DİĞER ANONİM ŞİRKETLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
AA YÜCE
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), 482-500, 2022
2022
Anonim Şirketlerde Pay Bedelinin Takas Yoluyla Ödenmesi
A Yüce
Oniki Levha Yayıncılık, 2021
2021
Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu–II–
B Adıgüzel, Ö İlbasmış Hızlısoy, A Yüce
Adalet Yayınevi, 2021
2021
Thoughts on German Electronic Securities Code (eWpG) Dated 9 June 2021
A YÜCE
ISTANBUL HUKUK MECMUASI 79 (3), 2021
2021
Illegal Financial Support of the Joint Stock Company to the Shareholders for the Payment of the Capital Commitments Payable
I Atamulu, AA Yuce
J. Com. & Intell. Prop. L., 213, 2021
2021
ANONİM ŞİRKET SERMAYESİ HAKKINDA YANLIŞ BEYANLARDA BULUNMANIN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
AA YÜCE, MNUR YILMAZ
Yargıtay Dergisi 43 (4), 899-944, 2017
2017
ABONMAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TTK M. 1408 HÜKMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AA YÜCE
Kırıkkale Hukuk Mecmuası 3 (2), 357-374, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16