Takip et
Yunus AKAN
Yunus AKAN
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Investigation of the Effect of the" Violence Reduction Psychoeducation Program" on Anger, Violence and Aggression Levels of Students.
Y Akan
International Journal of Progressive Education 17 (1), 513-533, 2021
172021
ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Y Akan, B Kıran
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 (2 …, 2017
132017
Şiddeti azaltma psiko-eğitim programı’nın (ŞAPP) eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlık, duygu yönetimi ve ilişki özyeterlik düzeylerine etkisinin incelenmesi
Y Akan, B Kıran
Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi 5 (1), 31-65, 2019
122019
Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin demokrasi bilinci (Sakarya ili örneği)
Y Akan
PQDT-Global, 2011
122011
Development of the “COVID-19 Psychological Impact Scale”: a validity and reliability study
Y Akan
Current Psychology 42 (17), 14974-14983, 2023
82023
Üniversite öğrencilerinin iletişim ve problem çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi örneği
Y Akan, A Günek
Üniversite Araştırmaları Dergisi 4 (1), 44-52, 2021
82021
An analysis on the effect of violence reduction psychoeducation program on communication, conflict resolution and empathy skill levels of adolescent students
Y Akan
European journal of education studies 7 (7), 2020
82020
İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin üniversite öğrencilerinin iletişim ve problem çözme beceri düzeylerine etkisi
Y Akan
Milli Eğitim Dergisi 50 (230), 923-938, 2021
72021
An analysis of the impact of the values education class over the university students’ levels of acquisition of moral maturity and human values
Y Akan
International Journal of Psychology and Educational Studies 8 (2), 38-50, 2021
72021
Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması
A Yunus
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (5), 133-140, 2019
72019
Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin demokrasi bilinci
Y Akan
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2011
52011
Development of the “COVID-19 psychological destruction scale”: a validity and reliability study
Y Akan
42020
İlişki özyeterlik ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Y Akan
OPUS International Journal of Society Researches 10 (17), 1601-1624, 2019
42019
Relationship Between Students' Moral Maturity, Democratic Attitude and Target Behaviour Development Levels: A Correlational Study.
Y AKAN, RS TATIK
International Online Journal of Educational Sciences 12 (4), 2020
32020
Yetişkinlerin İlişki Öz-yeterlik Düzeylerinin Kıskançlıkla Baş Etme ve Yakın İlişkilerde Bağlanma Açısından İncelenmesi.
Y Akan, F Bakioğlu
Turkish Studies-Educational Sciences 16 (2), 2021
22021
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF" VALUES EDUCATION PROGRAM WITH STORIES" ON STUDENTS'DEMOCRATIC ATTITUDE, MORAL MATURITY AND TARGET BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVELS.
Y Akan
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 5 (13), 2020
22020
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
Y Akan, A Akın
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (74), 710-723, 2020
22020
Analysis of Relationship between Moral Maturity and Human Values of University Students.
Y Akan, RS Tatik
International Online Journal of Education and Teaching 8 (3), 1324-1347, 2021
12021
A HUMAN (MAN) TURNING INTO A MONSTER FROM AN INNOCENT CHILD SOLVING THE PROBLEM OF VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF MEN WHO COMMIT VIOLENCE
Y AKAN, B KIRAN
Arapgirlioğlu, H. ve Ark.(Ed.), Researches On Science And Art In 21, 2019-2032, 2017
12017
FRIENDSHIP JEALOUSY AND SELF-EFFICACY AS PREDICTORS OF SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS: A RESEARCH ON SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS.
Y Akan
International Journal of Eurasian Education & Culture 5 (10), 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20