Tuğra Karademir Coşkun
Tuğra Karademir Coşkun
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environments
FGK Yılmaz, R Yılmaz, HT Öztürk, B Sezer, T Karademir
Computers in Human Behavior 45, 290-298, 2015
962015
Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Ağlarda Bulunması Gereken Standartlar
tugra Karademir, ayfer alper
332011
Sosyal Ağlar
CAEÜFAGDSÖTKZKA Alper
Pelikan Yayınevi, 2012
232012
Preservice teachers’ level of web pedagogical content knowledge: Assessment by individual innovativeness
Ş Gökçearslan, T Karademir, AT Korucu
Journal of Educational Computing Research 55 (1), 70-94, 2017
172017
Examining secondary school students’ safe computer and ınternet usage awareness: an example from Bartın province
R Yılmaz, FG Karaoğlan Yılmaz, HT Öztürk, T Karademir
102017
Lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının incelenmesi: bartın ili örneği
R Yılmaz, FG Karaoğlan Yılmaz, HT Öztürk, T Karademir
72017
EXAMINING FLIPPED CLASSROOM MODEL FROM STUDENTS'POINT OF VIEW
T Ozturk, T Karademir, GK Yilmaz, R Yilmaz
IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A\& DEVELOPMENT, 2015
72015
Examination of Cyberloafing Studies in Education: A Content Analysis.
TK Coskun, S Gokcearslan
World Journal on Educational Technology: Current Issues 11 (1), 94-103, 2019
62019
Teknolojinin benimsenmesine ekolojik bir yaklaşım: sürdürülebilir bir dijital öğretim materyali geliştirme ekosistemi
T Karademir, AD Alper
62018
Teknolojik ritimler: müzik eğitiminde robotik uygulamaların kullanımı
T Karademir
Elementary Education Online 17 (2), 2018
52018
Examining Secondary School Students' Safe Computer and Internet Usage Awareness: An Example from Bartin Province= Lise Ögrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve Internet Kullanim …
R Yilmaz, FG Karaoglan Yilmaz, HT Özturk, T Karademir
Online Submission 7 (1), 83-114, 2017
52017
Standarts of social networks being a learning environment
T Karademir, A Alper
5th international computer & instructional technologies sympo-sium, 22e24, 2011
52011
The development and evaluation of self-directed digital learning material development platform for foreign language education
T Karademir, A Alper, AF Soğuksu, ZC Karababa
Interactive Learning Environments, 1-18, 2019
42019
Psychological Variables of Estimating Distance Learners' Motivation
O Cakir, T Karademir, F Erdogdu
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (1), 163-182, 2018
42018
Contribution of using e-portfolio system with peer and individual enhancing computer skills of students
T Karademir, TH Oztürk, GK Yilmaz, R Yilmaz
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2016
42016
Öğretmenlerin öğrenme nesnesi öz-yeterlilik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
T Karademir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
42012
Problems experienced on educational social networks: Disorientation
GD Yurttas, T Karademir, M Cicek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 836-841, 2011
42011
Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması
Ş GÖKÇEARSLAN, TK COŞKUN, S ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1435-1444, 2019
32019
MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ
T Alakurt, HT Öztürk, T Karademir, B YILMAZ
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 127-153, 2019
22019
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Bağımlılığına Yönelik Farkındalıkları
T Coşkun Karademir, O Filiz
ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS 6 (2), 239‒267, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20