Follow
MEHMET SALİH KUMAŞ
MEHMET SALİH KUMAŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Faizsiz Bir Finans Yöntemi Olarak Venture Capital Sistemi ve İslam Bankacılığı İle Mukayesesi
MS Kumaş
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (1), 279-298, 2007
292007
Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi
MS Kumaş, E Abdullayev
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 1 (2), 67-87, 2016
172016
Hukukî Çoğulculuk Bağlamında Osmanlı ve İsrail Hukuklarına Bir Bakış
MS Kumaş
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2), 2006
102006
İslâm iktisat düşüncesinin gelişim sürecinde fıkıh ilminin yeri
MS Kumaş, G Artuç
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (22), 109-133, 2019
92019
Çok-hukuklu sistem ve İslam Hukukundaki yeri
MS Kumaş
PQDT-Global, 2007
72007
Fıkıh-toplum ilişkisi bağlamında Vânî Mehmed Efendi’nin mezhep anlayışı
MS Kumaş
Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu: 7-8 Kasım 2009 Kestel, Bursa …, 2011
62011
İslâm ve Türk Ceza Hukuku’nda suçlu yakınlarının mağduriyetini giderici bazı hükümler
S KUMAŞ, M MANAV
Usul İslam Araştırmaları 34 (34), 103-135, 2020
32020
Cemaatle namaz ve Kur'ân'da cemaatle namaz kılmaya işaret eden âyetlerin değerlendirilmesi
M Kumaş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021
2021
MUHAMMET YILMAZ’IN GÜNÜMÜZE BAKAN YÖNLERİYLE KUR’AN’DA PEYGAMBERLERİN EVLATLARINA NASİHATLERİ
M KUMAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (12), 318-326, 2020
2020
İslam hukukuna göre tecavüze uğrayan kadının hak ve sorumlulukları
MS Kumaş
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
2020
Muhammet Yılmaz’ın günümüze bakan yönleriyle Kur’an’da Peygamberlerin Evlatlarına Nasihatleri adlı kitabı üzerine bir inceleme
M Kumaş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
2020
NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking
MS Kumaş, E Abdullayev
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (1), 67-87, 2016
2016
İSLÂM HUKUK TARİHİNDE HUKUKUN ARAÇSALLAŞTIRILMASINA BİR ÖRNEK OLARAK VÂNÎ MEHMED EFENDİ'NİN CEHRÎ ZİKRE DÂİR RİSALESİ.
MS Kumaş
Journal of Islamic Law Studies, 2011
2011
İslam Hukuku ve Beşeri Hukukta Boşanma" Hukuk-ı Aile Kararnamesi-Türk Medeni Kanunu Karşılaştırması"
MS Kumaş
PQDT-Global, 2001
2001
POSTMODERN BİR İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ OLARAK HUKUKÎ ÇOĞULCULUK VE İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
MS Kumaş
İNSAN HAKLARI VE DİN, 114, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15