Demir, Abdullah
Demir, Abdullah
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi [ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY]
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi
H Işık, A Demir
https://www.academia.edu/2347931 …, 2012
142012
Dini Değerleri İle Diyarbakır
A Melek, A Demir
Diyarbakır İl Müftülüğü yay., Ankara, 2009
102009
Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi
A Demir
PhD Thesis, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, 2014
8*2014
Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi
A Demir
Diyanet İlmi Dergi 45 (4), 37-60, 2009
72009
Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği
A Demir
IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05 …, 0
6*
Ebû İshak es-Saffar’ın Kelâm Yöntemi
A Demir
Istanbul: TDV ISAM Publications, 2018
52018
Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Müdâfaası
A Demir
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 445-502, 2016
52016
Mâtürîdî Gelen-ekinin Teşekkül Sürecinin Teorik Temelleri: Mâverâünnehirli Mütekellim Hanefîlerin Din Anlayışı
A Demir
Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş …, 2016
4*2016
Ehl-i sünnet ve Mutezile'ye Göre Mukallidin İmanı
A Demir
Diyanet İlmî Dergi 44 (2), 27-50, 2008
32008
Ali b. Osman el-Ûşî’nin Mâtürîdî Kelâmına Katkıları
A Demir
Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu (10-11 Mayıs 2018 Kırgızistan …, 2018
2*2018
Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri
A Demir
TALİD: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 14 (28), 169-226, 2016
22016
Matüridi kelam ekolünde Mukallidin imanı
A Demir
Uludağ Üniversitesi, 2006
22006
İsnad Atıf Sistemi
A Demir
http://www.isnadsistemi.org, 2018
12018
İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon: Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademik Yazım Sistemi
A Demir
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019
2019
ULUM Journal of Religious Inquiries 1/1 (July 2018)
A Demir
ULUM 1 (1), 3-4, 2019
2019
Eskiyeni: 38. Sayı
A Demir
Eskiyeni, 6-7, 2019
2019
İmam Birgivî Selefî mi yoksa Mâtürîdî mi? [Was Imam Birgivī Salafī, Ḥanafī-Māturīdī?]
A Demir
Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî Uluslararası Sempozyumu (19-21 Ekim …, 2019
2019
Different Interpretations of Abū Ḥanīfa: the Ḥanafī Jurists and the Ḥanafī Theologians
A Demir
ULUM 1 (2), 259-279, 2018
2018
Turkey-Based Academic Writing And Referencing Style: ISNAD
A Demir, A Özkan
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3), 1791-1813, 2018
2018
Din Bilimleri Özel Sayısı
A Demir
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3), 1431-1432, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20