samet bagce
samet bagce
associate professor of Philosophy, METU
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An examination of counterexamples in proofs and refutations
S Bağçe, C Başkent
Philosophia Scientiæ. Travaux d'histoire et de philosophie des sciences, 3-20, 2009
142009
Reichenbach on the relative a priori and the context of discovery/justification distinction
S Bagce
Synthese 181 (1), 79-93, 2011
42011
Russell'ın Kant Eleştirisi Üzerine
S Bağçe
42003
Duhem-Quine Problemi ve Poincare
S Bağçe
41996
Poincaré’s Philosophy of Geometry and its Relevance to his Philosophy of Science
S Bagce
Greffe, Jean-Louis & Heinzmann, Gerhard & Lorenz, Kuno (éds), Henri Poincaré …, 1996
21996
The Meno and the Second Problem of Geometry at 86e
S Bağçe
12016
A Study on the Heuristic of Saccheri’s Euclides
S Bağçe
Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, 137-150, 2005
12005
Samet Bağçe
S Bağçe
2020
Sâlih Zeki’s First Lecture in Dârü ‘l-fünûn Konferansları: Locating its Main Source
S Bağçe
Bilig, 159-178, 2018
2018
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
S Bağçe, D Kadioğlu, Y Kulandina
2017
Girolamo Saccheri’nı̇n Paralellı̇k Problemı̇nı̇n Çözümüne Dair
S Bağçe
VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, 2017
2017
Bilimsel Pratigin Dinamikleri ve Kopernikci Sorular
S BAĞÇE, S Altuğ
2016
The Meno and the Second Problem of Geometry At 86e1
S Bagce
Φιλοσοφια: International Journal of Philosophy 17 (1), 1-1, 2016
2016
Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Siyasal Kimliklerin Oluşumu
E Yıldırım, İM Kalaylıoğlu, MB Aydın, S Bağçe
2015
Bilimsel Teoriler ve Bilimsel Realizm İnstrumentalizm Tartışmasına Dair
S BAĞÇE
null, 2015
2015
Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri
S BAĞÇE
2015
Kerim Erim
S Bagce
Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri 7, pp.2354-2367, 2015
2015
Concerning Don Quixote and The Copernican Revolution
S Bagce
Vth Internatiinal Comparative Literature Conference 1, 2015
2015
Stoicheion Teriminin Kullanımına Dair
S BAĞÇE
null, 2014
2014
Gayri-Öklidyen Geometrilerin Keşfi ve Beltrami’nin Modelleri
S Bagce
Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede, Teo Grunberg’e Armağan, pp.297-312, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20