Follow
Derya çığır dikyol
Derya çığır dikyol
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİHİ MEKANLARA VE ESERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
DÇ DİKYOL, İ Elif, U Seda
HAYEF Journal of Education 8 (2), 57-68, 2011
182011
The alternative evaluation tools choosen by social and science teacher candidates
S Usta, DÇ Dikyol, E İnce
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3457-3462, 2010
182010
Antik Yunan'dan Bir Eğitim Modeli: Sparta
D Çığır Dikyol
Mediterranean Journal of Humanities 6 (2), 189-207, 2016
82016
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİNİN YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
M Öztürk, DÇ DİKYOL
HAYEF Journal of Education 10 (2), 61-68, 2013
42013
Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine tarihten bir örnek: Antik Yunan
EŞAR İŞBİLEN, DÇ DİKYOL
Turkish History Education Journal 7 (1), 92-112, 2018
32018
Antik Yunan Tragedyasında Değerler Eğitimine Dair izler
DÇD Murat Öztürk
Turkish Studies 8 (12), 323-334, 2013
3*2013
The Effects of Mythos’ on Plato's Educational Approach
DÇ Dikyol
Procedia-Social and Behavioral Sciences 55, 560-567, 2012
32012
Tarihöncesi Dönemde Eğitim
DÇ Dikyol
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (6), 160-173, 2012
32012
Antik Yunan dünyasında bir kadın olarak Sappho’nun yeri
EŞARİ İŞBİLEN, DÇD DİKYOL
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 147-161, 2020
22020
Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitim/
DÇ Dikyol
Kutadgu Bilig 37, 2018
22018
The social and science teacher candidates’ creativity on material using and designing
E İnce, S Usta, DÇ Dikyol
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3463-3467, 2010
22010
Tarih Öğretiminde Yeni Bir Kavram: Sanal Tarihsel Mekân
DÇ Dikyol, EŞ İşbilen
Toplum Bilimleri Dergisi, 233-248, 0
1
ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA KRALLIK VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE ROMA’DA YAŞANAN SALGINLAR1
DÇ DİKYOL, EŞAR İŞBİLEN
Journal of History School (JOHS), 2021
2021
ANTİK ROMA’NIN SALGINLAR İLE GENİŞLEYEN PANTHEONU
DÇ DİKYOL
Tarih Okulu Dergisi 14 (52), 1523-1560, 2021
2021
Bilge Cato'nun Sİyasi Kariyerinde Pater Kavramının Önemi
DÇ DİKYOL
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 11 (21), 199-227, 2021
2021
TARİH ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI: ÇATALHÖYÜK ÖRNEĞİ1
DÇ DİKYOL, EŞAR İŞBİLEN
Journal of History School (JOHS), 2020
2020
Karşıtlıkların Tarihi: Yaşlı Cato ve ‘Genç’ Roma
DÇ DİKYOL
Turkish Studies-Historical Analysis 15 (4), 1099-1117, 2020
2020
TARİH ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI: ÇATALHÖYÜK ÖRNEĞİ
D Çığır Dikyol, E Şar İşbilen
Tarih Okulu Dergisi, 2020
2020
Tarih Öğretiminde Yeni Bir Kavram: Sanal Tarihsel Mekân /A New Notion in the History Education: Virtual Historical Places
D Çığır Dikyol, E Şar İşbilen
Toplum Bilimleri Degisi 25, 233-248, 2019
2019
Kuzey Mysia Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Tarihine Genel Bir Bakış
D Çığır Dikyol
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20