Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Tarih Eğitimi Profesörü, Trabzon Üniversitesi
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar: Tarih bölümü özel öğretim yöntemleri
İH Demircioğlu
Anı Yayıncılık, 2010
2442010
Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik
İH Demircioğlu, MA Tokdemir
Değerler eğitimi dergisi 6 (15), 69-88, 2008
1872008
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1662005
Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi
İH Demircioğlu
Bilig 42, 77-93, 2007
782007
Tarih dersi sınav sorularının bloom taksonomisi’nin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması
K Çolak, İH Demircioğlu
Milli Eğitim Dergisi 187 (3), 160-170, 2010
442010
Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri
İH DEMİRCİOĞLU
Milli Eğitim Dergisi 39 (184), 228-239, 2009
442009
Using historical stories to teach tolerance: The experiences of Turkish eighth-grade students
IH Demircioglu
The Social Studies 99 (3), 105-110, 2008
402008
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri
İH Demircioğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (1), 161-172, 2006
39*2006
Tarih ve coğrafya öğretmenlerinin sosyal bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi örneği)
İH DEMİRCİOĞLU
Bilig, 71-84, 2004
362004
Learning How to Conduct Educational Research in Teacher Education: A Turkish Perspective.
IH Demircioglu
Online Submission 33 (1), 2008
342008
Roma Tarihi. I. Cilt: Cumhuriyet. 1. Kısım: Menşe'lerden Akdeniz Havzasında Hakimiyet Kurulmasına kadar
H Demircioğlu
Türk Tarih Kurumu, 2015
322015
Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
İH Demircioğlu, İ Turan
Pegem Akademi, 2012
292012
Tarih eğitimi ve değerler. R. Turan ve K. Ulusoy
İH Demircioğlu, E Demircioğlu
Farklı yönleri ile değerler eğitimi, 269-286, 2016
282016
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Öğretiminde Kullanılan Zaman ve Kronolojiyle İlgili Bazı Kavramlarİ Anlama Düzeyi.
İH Demi̇rci̇oǧlu
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
282005
Tarih uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenleri ve uygulama okulları hakkındaki görüşleri: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi örneği
İH Demircioğlu
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 185-192, 2003
282003
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
İH DEMİRCİOĞLU, C MUTLUER, E DEMİRCİOĞLU
Kastamonu eğitim dergisi 19 (2), 577-586, 2011
272011
Tarih öğretiminin amaçları
İH Demircioğlu
Tarih nasıl öğretilir, 65-69, 2010
262010
Zaman ve mekana ilişkin becerilerin öğretimi
İH Demircioğlu, H Akengin
Sosyal bilgiler öğretimi, 187-224, 2012
252012
Tarih ders kitabı yazımında yeni yaklaşımlar
İH Demircioğlu
Karadeniz Araştırmaları, 119-133, 2013
222013
Öğretim stratejileri
İH Demircioğlu
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 137-226, 2002
222002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20