Follow
Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Tarih Eğitimi Profesörü, Trabzon Üniversitesi
Verified email at trabzon.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar: Tarih bölümü özel öğretim yöntemleri
İH Demircioğlu
Anı Yayıncılık, 2010
4982010
Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik
İH Demircioğlu, MA Tokdemir
Değerler eğitimi dergisi 6 (15), 69-88, 2008
4312008
Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi
İH Demircioğlu
Bilig 42, 77-93, 2007
1622007
Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri
İH Demircioğlu
Milli Eğitim Dergisi 39 (184), 228-239, 2009
932009
Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
İH Demircioğlu
Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 1-12, 2012
742012
Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi
İH Demircioğlu, H Akengin
Sosyal bilgiler öğretimi, 187-224, 2012
642012
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri
İH DEMİRCİOĞLU
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 113-124, 2006
58*2006
Tarih ve coğrafya öğretmenlerinin sosyal bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi örneği)
İH Demircioğlu
Bilig, 71-84, 2004
582004
Türkiye'de tarih eğitiminin tarihi
İH Demircioğlu
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 431-450, 2008
542008
Using historical stories to teach tolerance: The experiences of Turkish eighth-grade students
IH Demircioglu
The Social Studies 99 (3), 105-110, 2008
482008
Learning how to conduct educational research in teacher education: A Turkish perspective
IH Demircioglu
Australian Journal of Teacher Education (Online) 33 (1), 1-17, 2008
482008
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Öğretiminde Kullanılan Zaman ve Kronolojiyle İlgili Bazı Kavramlarİ Anlama Düzeyi.
İH Demi̇rci̇oǧlu
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
482005
Tarih ders kitabı yazımında yeni yaklaşımlar
İH Demircioğlu
Karadeniz Araştırmaları, 119-133, 2013
472013
Öğretim stratejileri
İH Demircioğlu
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 137-226, 2002
462002
TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI
İH Demircioğlu
Tarih Nasıl Öğretilir? 5, 67, 2021
452021
Tarih eğitimi ve değerler
İH Demircioğlu, E Demircioğlu
K. Ulusoy, & R. Turan (Dü) içinde, Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, 269-286, 2016
452016
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de tarih öğretiminin genel amaçlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesi
İH Demircioğlu
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 133-146, 2006
452006
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİNİN AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
İH Demircioğlu
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2), 153-164, 2006
452006
Osmanlı Devletinde tarih yazımının tarih öğretimi üzerine etkileri
İH Demircioğlu
Milli Eğitim Dergisi 42 (193), 115-125, 2012
422012
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
İH Demircioğlu, C Mutluer, E Demircioğlu
Kastamonu Education Journal 19 (2), 577-586, 2011
412011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20