Abdullah AKGÜL
Abdullah AKGÜL
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Terim Olarak Dinî Tecrübe: Tarihsel Bir İnceleme
A Akgül
Social Sciences Studies Journal 4 (21), 3584-90, 2018
2*2018
Kemâl Yolculuğu Olarak Dinî Tecrübe: Gazâlî Üzerinden Bir Okuma
A Akgül
Bilimname 2019 (38), 813-833, 2019
2019
Gazâlî'nin Ontolojisinde İnsan
A Akgül
Social Sciences Studies Journal 4 (22), 3718-27, 2018
2018
Gazâlî'nin Ontolojisinde Tanrı ve Âlem
A Akgül
Social Sciences Studies Journal 4 (21), 3674-82, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4