Barış Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma
B Yücebalkan, B Aksu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 16-32, 2013
182013
Meslek Yüksekokullarındaki Teknik Ve Sosyal Program Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Açısından Karşılaştırılarak Program Türünün Girişimciliği Özendirme Ve Girişimci Kişilik …
NK Karasakal, B Aksu, E Demircili
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 2013
102013
Shainin and Taguchi Methods and Their Comparison on an Application
B Aksu, K Baynal
1st International Symposium in Computing inScience & Engineering, June, 801-809, 2010
72010
Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme
F KOÇ, Ü ALNIAÇIK, O ÇETİN, B AKSU
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 2017
62017
Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırılması Sonucu Girişimci Kişilik Eğilimlerini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Alan Araştırması
N Karasakal Kaleli, B Aksu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 102-116, 2014
6*2014
Market Markalı Ürünleri Satın Alma Tercihinin Lojistik Regresyon İle İncelenmesi
B Aksu, C Özkan
XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 359-365, 2011
12011
Shainin Deney Tasarımı ile Çıktı Değişkenliğinin Azaltılması ve Bir Uygulama
B AKSU, K BAYNAL
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 2009
1*2009
A Model Which Illustrates The Negative Impacts Of Instagram As A Virtual Community On Digital Immigrants And Digital Natives
B Aksu, B Yücebalkan
International Social Sciences Studies Journal 6 (63), 2202-2215, 2020
2020
Dijital Göçmenlerle Dijital Yerlilerin Bir Sanal Topluluktaki Davranışları Üzerine Karşılaştırma
B Yücebalkan, B Aksu
2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi 1 (1), 766-777, 2019
2019
Yeşil Yakalıların İstihdamda Değerlendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma
B Aksu, B Yücebalkan
2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi 1 (1), 778-787, 2019
2019
Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model
B Yücebalkan, B Aksu
Current Debates on Social Sciences (Human Studies 3) 1, 518-530, 2019
2019
Üretim İşletmelerinde Ekolojik Yeteneklerin Sürdürülebilirlik Performansına Olan Etkisine Alternatif Bir Bakış
B Aksu, G Akman
International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), 769-780, 2019
2019
Eko-Belirleyiciler İle Sürdürülebilir Performans Faktörleri Arasındaki İlişkilerde İnovasyon Stratejisinin Moderatör Etkisi
B Aksu, G Akman
International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), 781-789, 2019
2019
Kalite Geliştirmede Shainin ve Taguchi Uygulamaları
B Aksu
Detay Yayıncılık, 2019
2019
Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları
B Yücebalkan, B Aksu
Sosyal Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 1, 469-488, 2018
2018
An Application On The Use Of Facebook By Generation Z In The Context Of Social Network As A Means Of Virtual Communication
B Yücebalkan, B Aksu
International Journal of Eurasia Social Sciences 9 (34), 2194-2217, 2018
2018
Kandıra İlçesi Marka Varlıklarının Tüketici Algısında Oluşan Değeri
B Aksu
5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 664-679, 2018
2018
Kartepe Halkının Bölge Turizm Değerleri Farkındalığı
B Aksu
Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Ve Eğilimler Kongresi …, 2018
2018
Z Kuşağı'nın Instagram'ı Kullanma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
B Aksu, B Yücebalkan
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 1 (1), 941-954, 2018
2018
Z Kuşağı'nın Instagram'ın Olumsuz Yönleri Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
B Aksu, B Yücebalkan
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 1 (1), 955-968, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20