Follow
Barış Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma
B Yücebalkan, B Aksu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 16-32, 2013
432013
Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırılması Sonucu Girişimci Kişilik Eğilimlerini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Alan Araştırması
N Karasakal Kaleli, B Aksu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 102-116, 2014
11*2014
Meslek Yüksekokullarındaki Teknik Ve Sosyal Program Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Açısından Karşılaştırılarak Program Türünün Girişimciliği Özendirme Ve Girişimci Kişilik …
NK Karasakal, B Aksu, E Demircili
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 2013
112013
Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme
F KOÇ, Ü ALNIAÇIK, O ÇETİN, B AKSU
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 2017
102017
Shainin and Taguchi Methods and Their Comparison on an Application
B Aksu, K Baynal
1st International Symposium in Computing inScience & Engineering, June, 801-809, 2010
92010
Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları
B Yücebalkan, B Aksu
Sosyal Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 1, 469-488, 2018
72018
Potansiyel Yeşil Yakalıların Yeşil Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma
B Aksu, B Yücebalkan
Business & Management Studies: An International Journal 8 (4), 857-874, 2020
52020
An Application On The Use Of Facebook By Generation Z In The Context Of Social Network As A Means Of Virtual Communication
B Yücebalkan, B Aksu
International Journal of Eurasia Social Sciences 9 (34), 2194-2217, 2018
42018
Organik Tekstil Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutumlarının İncelenmesi
A Azizağaoğlu, B Aksu
Tekstil ve Mühendis 25 (111), 254-263, 2018
4*2018
How eco-innovation determinants and eco-innovation strategy influences sustainability performance of SMEs? Mediating role of eco-innovation strategy
B Aksu, G Akman
Journal of the Knowledge Economy, 1-25, 2023
32023
Measurement of Sustainability Performance of Manufacturing Firms in Kocaeli By Their Eco-Innovation Structure
B AKSU, G AKMAN
International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology …, 2017
32017
Comparison of haemodynamic response to tracheal intubation with two different videolaryngoscopes: A randomized clinical trial
T Çardaközü, ZI Arslan, S Cesur, B Aksu
Brazilian Journal of Anesthesiology 73, 548-555, 2023
22023
Eko-Belirleyiciler İle Sürdürülebilir Performans Faktörleri Arasındaki İlişkilerde İnovasyon Stratejisinin Moderatör Etkisi
B Aksu, G Akman
International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), 781-789, 2019
22019
Shainin ve Taguchi Yöntemleri ve Bir Uygulama Üzerinde Karşılaştırılması
B Aksu
Fen Bilimleri, 2010
22010
Shainin Deney Tasarımı ile Çıktı Değişkenliğinin Azaltılması ve Bir Uygulama
B AKSU, K BAYNAL
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 2009
2*2009
İzmit Romanlarının Sosyo-Ekonomik ve Aile Yapısının Kocaeli Kent Kültüründeki Yeri
B Aksu
I. Uluslararası Kocaeli Ve Çevresi Kültür Sempozyumu 1, 35-63, 2007
22007
Hemşin'de Ölüm Gelenekleri
B Aksu
Folklor/Edebiyat 3 (19), 85-94, 1999
21999
A RESEARCH ON THE GREEN AWARENESS OF POTENTIAL GREEN COLLARS
A Barış, B YÜCEBALKAN
Business & Management Studies: An International Journal 8 (4), 857, 2020
12020
Z Kuşağı'nın Instagram'ı Kullanma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
B Aksu, B Yücebalkan
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 1 (1), 941-954, 2018
12018
İşletmelerin Eko-İnovasyona Dayalı Sürdürülebilir Performanslarının İncelenmesinde Bir Model Önerisi ve Analizi
B Aksu
Fen Bilimleri, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20