Follow
Erol Ogur
Erol Ogur
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of depth of myometrial invasion by endometrial carcinoma: comparison of T2-weighted SE and contrast-enhanced dynamic GRE MR imaging
G Savci, T Ozyaman, M Tutar, T Bilgin, O Erol, E Tuncel
European radiology 8, 218-223, 1998
531998
Okuma öğretiminde biliş ve üst-biliş stratejileri
M Cemiloğlu, E Ogur
Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi 1 (1), 46-53, 2016
212016
Asım’da Eğitim Değerleri, I
E Ogur
Uluslar Arası Mehmet Akif Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-21, 2008
142008
Ömer Seyfettin’in tarih konulu hikâyelerinde değerler
E Ogur
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (20 …, 2011
102011
Toprak Uyanirsa adli eserde eğitim ve öğretmen idealizmi
E Ogur
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 282-296, 2018
92018
ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN HALK HİKÂYELERİNDE DEĞERLER
E Ogur, H Taş
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (25 …, 2013
52013
Ali Canip Yöntem'in Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Öğretimi İçin Hazırladığı Ders Kitapları
E Ogur
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 379-395, 2009
5*2009
2021-2022 Öğretim Yılında Okutulan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi
E Ogur
Turkish Studies-Educational Sciences 17 (5), 2022
42022
2021-2022 ÖĞRETİM YILINDA OKUTULAN 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
E OGUR
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION 11 (4), 2022
42022
Arteriovenous malformation of the spermatic cord
B Oktay, M ÖZYURT, O Erol, U SLIMSLEK
British journal of urology 67 (2), 216-216, 1991
41991
Bursa Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde Şimdiki Zaman
Ş BAŞTÜRK, M Uluocak, E Ogur, S Eroğlu, H Şahin
Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 7-13, 2013
32013
Ali Canip Yöntem ve Eğitim
E Ogur
PQDT-Global, 2008
32008
Investigation of Turkish as A Foreign Language Instructors’ Perception Towards Lesson Plans
Ş Baştürk, E Ogur, E Şahin
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (3), 2022
12022
Yabancılara Türkçe öğretiminde efsane türü metinlerden hareketle kültür aktarımı
İ Dağdeviren, E Ogur
Turkish Studies 16, 3, 2021
12021
PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E Ogur, Ş Baştürk
Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6 (2), 138-154, 2021
12021
ALİ CANİP YÖNTEM’İN HALK EDEBİYATI VE HALK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ.
E Ogur
Milli Folklor 23 (89), 2011
12011
The importance of perineural invasion in cervical cancer
H Ozan, T Bilgin, N Celik, O Erol, B Ediz
International Journal of Gynecologic Cancer 14 (Suppl 1), 2004
12004
Dijital Hikâye Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği (DHKYTÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması
M Yıldırım, E Ogur
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1113-1135, 2023
2023
Türk Deniz Tarihinin Turgut Reis ve Uluç Reis Adlı Romanlara Yansıması
E Ogur
Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi 8 (EŞ Özel Sayısı), 102-114, 2023
2023
Views Of Foreign Students Learning Turkish On Turkish Instructors
E Ogur, Ş Baştürk, F Gültekin, Ş Şahin
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 10 (3), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20