Ayhan KOÇ
Ayhan KOÇ
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect Of E-Portfolio Process On Learner’s Performance And Attitudes In Gaining Computer Literacy Skill
MN GÖMLEKSİZ, KOÇ Ayhan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 75-96, 2010
11*2010
BÖTE öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum
VA Sanalan, E Telli, Y Selim, R Öz, A Koç, E Çelik
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-51, 2010
82010
BİLGİSAYAR KULLANIMI ÖĞRETİMİNDE AKRAN DEĞERLENDİRME
MN Gömleksiz, KOÇ Ayhan
Education Sciences 7 (1), 148-154, 2012
7*2012
The usage of instructional technologies by lecturers (examples of Erzincan)
SA Yalcin, S Yalcin, MO Sagirli, P Yalcin, A Koc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 435-438, 2011
72011
An Evaluation Of M-learning Applications
Ö Yılmaz, VA Sanalan, A Koç
9th International Educational Technology Conference Ankara-Turkey, 2009
72009
“Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
O Gürbüztürk, A Koç
ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ 6 (12), 57-80, 2016
42016
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİM MODÜLÜ
ÖZ Recep, KOÇ Ayhan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2008
2008
İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe’ye Uyarlanması
SN Şad, A Koç, C Şenol
PRESIDENT OF THE SYMPOSIUM, 185, 0
BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
VASE TELLİ, E ÇELİK, Y ÖZEN, R ÖZ, A KOÇ, Y SELİM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9