Follow
mustafa BORAN
mustafa BORAN
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hanefi mezhebinde yiyecek ve içeceklerde helallik ve haramlık ölçüleri
M Boran
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
192016
Yiyecek ve İçeceklerimizde Helal Haram Ölçüleri
M BORAN
Ravza Yayınları 1 (1), 1-472, 2019
132019
Gıda katkı maddelerinde helâllik ve haramlık ölçüleri
M Boran
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1751-1759, 2016
122016
HANEFİ MEZHEBİNDE HAYVAN KESİMİ.
M Boran
Journal of International Social Research 8 (41), 2015
102015
TÜTÜN/SİGARA VE KÂT GİBİ ZARARLI MADDELERİN DİNİ HÜKMÜ.
M Boran
Journal of Islamic Law Studies, 2017
72017
Kurban İbadeti ve Bazı Güncel Meseleler
M BORAN
Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi 2 (1), 64-84, 2020
52020
"Helal Turizm Açısından İslam Fıkhında Yeme, İçme Ölçüleri"
M BORAN
1. Uluslararası Helal Turizm Kongre Bildiri Kitabı, 752-762, 2017
2*2017
Fıkıhta Çekirgenin Hükmü
M BORAN
İhya 6 (1), 259-278, 2020
12020
Gıdalarda Yapılan Hileler ve Fıkhî Hükme Etkisi
M Boran
Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi, 1-21, 2023
2023
“BERÂET-İ ZİMMET ASILDIR” KAİDESİNİN TEMELLERİ, KAPSAMI VE EVRENSELLİĞİ
M BORAN
Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, 91-108, 2022
2022
İslam Hukukunda Av Avcılık ve Bazı Güncel Problemler
M BORAN
Helal ve Etik Araştırmalar Dergiisi 4 (1), 18-33, 2022
2022
İMAM TAHÂVÎ’NİN AHKÂMÜ’L-KUR’ÂNİ’L-KERÎM İSİMLİ ESERİNDE SÜNNET ANLAYIŞI
M BORAN
GİİAS ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU I “Sünnet …, 2021
2021
İslam Hukukunda Seyahat ve Hükümleri
M BORAN
Ravza Yayınevi 1, 1-254, 2021
2021
İmam Gazâlî’ye Göre Ruh Beden İlişkisi ve İbadetlerin Ruh Üzerindeki Etkisi
M BORAN
Ruh Sempozyumu Bildiri Kitabı 1, 239-258, 2021
2021
Dünya Helal Zirvesi 2019
M BORAN
Kilitbahir, 198-214, 2020
2020
Helal Turizm Kriterlerinin Sürdürülebilir Turizm İlkeleri İle Karşılaştırılması
HP Mustafa BORAN, Fethi Alperen Kaynaş
VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER …, 2018
2018
İSLÂM FIKHINDA YEME İÇME ÖLÇÜLERİ.
M BORAN
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
2016
GIDA KATKI MADDELERİNDE HELÂLLİK VE HARAMLIK ÖLÇÜLERİ.
M BORAN
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
2016
el-Mevâddü'l-muharrame ve'n-necise fi'l-ğıdâi ve'd-devâ beyne'n-nazariyye ve't-tatbîk
M Boran
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 119-125, 2015
2015
Kuru Yolum Tavuğun İnsan Sağlığı ve Tasarruf Yönünden Önemi
M BORAN
Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi 1, 708-709, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20