Follow
Ayhan Doğan
Ayhan Doğan
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Önlisans ve lisans öğrencilerinin internet kullanım seviyelerinin karşılaştırılması ve eğitime katkısı; Hacettepe üniversitesi örneği
A DOĞAN, N KALKAN, CC AYDIN
Yıldız Journal of Educational Research 2 (2), 1-20, 2017
222017
Nükleer tehlikeler ve afet yönetimi: Türkiye’de durum değerlendirmesi
M Doğruluk, A Doğan, N Kalkan, M Korkmaz
Afet ve Risk Dergisi 1 (2), 137-153, 2018
62018
Hacettepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile okutulan Türk dili derslerinin başarı oranlarının ön lisans ve lisans programlarında karşılaştırılması
M Korkmaz, N Kalkan, A Doğan, M Doğruluk, CÇ Aydın
International Vocational Science Symposium, 2-9, 2018
42018
Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları ve İkmep Projesi
N KALKAN, C AYDIN, A DOĞAN, M BOZKURT
2. Uluslararası 6. ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye 1 (1), 2011
32011
Modern Technologies in Information Collection Data Management and Updating Data for Spatial Based Address Information Systems Using Video Cameras A Case Study in the City of Ankara
C AYDIN, A DOĞAN
Fifth Turkish-German Geodetic Days 1 (1), 2006
22006
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Üç Boyutlu Analizler
A DOĞAN, C AYDIN, M DOĞRULUK
2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu 1 (1), 290, 2018
2018
Nükleer ve Radyolojik Tehlikelerin Afet Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
A DOĞAN, N KALKAN, M KORKMAZ, M DOĞRULUK
2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu 1 (1), 288-289, 2018
2018
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Farklı Mühendislik Alanlarında Kullanımı
M KORKMAZ, M DOĞRULUK, A DOĞAN, N KALKAN
CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ENGINEERING SCIENCES-2018 1, 1559-1579, 2018
2018
NÜKLEER SANTRALLERİN YER SEÇİMİNDE DEPREM ETKİSİNİN ÖNEMİ
A DOĞAN, M KORKMAZ, M DOĞRULUK, N KALKAN
Academic Works in The Fields of Science, Culture and Art - 2018 Autumn 1, 25-33, 2018
2018
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDAKİ ORTAK ZORUNLU DERSLERİN BAŞARI ORANLARININ FARKLI BÖLÜMLERDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEVİYESİNDE …
C AYDIN, M KORKMAZ, A DOĞAN, M DOĞRULUK
ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU - INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE …, 2017
2017
ORTAK ZORUNLU DERSLERİN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M KORKMAZ, A DOĞAN, C AYDIN, M DOĞRULUK
2017
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BULUNAN ORTAK ZORUNLU DERSLERİN FARKLI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI ORANLARININ …
M KORKMAZ, A DOĞAN, M DOĞRULUK, N KALKAN
III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın …, 2016
2016
Bilgisayar Teknolojileri
A DOĞAN, A ATAKLI, A KAPLAN, İ DİNÇ, M ALTINÖZ, ALİ BALCI, A YİĞİT, ...
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1, 375-391, 2016
2016
UZAKTAN EĞİTİM VE ÖRGÜN EĞİTİM MODELİ İLE OKUTULAN TÜRK DİLİ DERSİ BAŞARI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
N KALKAN, A DOĞAN, M DOĞRULUK, M KORKMAZ
EDITORS, 33, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14