Follow
Ayhan Doğan
Title
Cited by
Cited by
Year
Nükleer tehlikeler ve afet yönetimi: Türkiye’de durum değerlendirmesi
M Doğruluk, A Doğan, N Kalkan, M Korkmaz
Afet ve Risk Dergisi 1 (2), 137-153, 2018
92018
Hacettepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile okutulan Türk dili derslerinin başarı oranlarının ön lisans ve lisans programlarında karşılaştırılması
M Korkmaz, N Kalkan, A Doğan, M Doğruluk, C Aydın
Mesleki Bilimler Dergisi 7 (2), 2018
92018
Estimation of Ranque-Hilsch vortex tube performance by machine learning techniques
A Doğan, M Korkmaz, V Kirmaci
International Journal of Refrigeration 150, 77-88, 2023
42023
Karşıt akışlı ranque–hilsch vorteks tüpünün lineer regresyon, destek vektör makineleri ve gauss süreç regresyonu yöntemi ile performans analizi
M Korkmaz, A Doğan, V Kırmacı
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2), 361-370, 2022
42022
Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları ve İkmep Projesi
N KALKAN, C AYDIN, A DOĞAN, M BOZKURT
2. Uluslararası 6. ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye 1 (1), 2011
22011
Modern Technologies in Information Collection Data Management and Updating Data for Spatial Based Address Information Systems Using Video Cameras A Case Study in the City of Ankara
C AYDIN, A DOĞAN
Fifth Turkish-German Geodetic Days 1 (1), 2006
22006
Geniş çalışma alanlarında jeofizik ve jeoteknik ölçümlerin yerine geçebilecek vekil özelliklerin CBS ile belirlenmesi
A Doğan, M Başeğmez, CC Aydın
Geomatik 8 (3), 293-305, 2023
12023
Makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak Türkiye’nin kuzeybatısı için deprem tahmini
A Doğan
Yerbilimleri 44 (2), 166-178, 2023
2023
Yüzey Topoğrafyasının Zemin Büyütmesine Etkisi
A Doğan, Ü Dikmen
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (2), 322-333, 2023
2023
Makine Öğrenimi Yöntemleriyle Bazaltlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Değerlendirilmesi ve Performanslarının Karşılaştırılması
N Gültekin, A Doğan
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2), 1059-1074, 2023
2023
Thermal Temperature Estimation by Machine Learning Methods of Counterflow Ranque-Hilsch Vortex Tube Using Different Fluids
M Korkmaz, A Doğan, V Kırmacı
Heat Transfer Research 54 (12), 2023
2023
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PID-CONTROLLED HEAT RECOVERY AIR HANDLING UNIT BY MACHINE LEARNING METHODS
E Budak, M Korkmaz, A Doğan, İ Ceylan
Heat Transfer Research 54, 2023
2023
Kohezyonlu zeminlerde net limit basınç ve deformasyon modülünün makine öğrenimi temelli modeller kullanılarak tahmin edilmesi
N Gültekin, A Doğan
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 11 (4 …, 2022
2022
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Üç Boyutlu Analizler
A DOĞAN, C AYDIN, M DOĞRULUK
2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu 1 (1), 290, 2018
2018
Nükleer ve Radyolojik Tehlikelerin Afet Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
A DOĞAN, N KALKAN, M KORKMAZ, M DOĞRULUK
2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu 1 (1), 288-289, 2018
2018
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Farklı Mühendislik Alanlarında Kullanımı
M KORKMAZ, M DOĞRULUK, A DOĞAN, N KALKAN
CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ENGINEERING SCIENCES-2018 1, 1559-1579, 2018
2018
NÜKLEER SANTRALLERİN YER SEÇİMİNDE DEPREM ETKİSİNİN ÖNEMİ
A DOĞAN, M KORKMAZ, M DOĞRULUK, N KALKAN
Academic Works in The Fields of Science, Culture and Art - 2018 Autumn 1, 25-33, 2018
2018
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDAKİ ORTAK ZORUNLU DERSLERİN BAŞARI ORANLARININ FARKLI BÖLÜMLERDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEVİYESİNDE …
C AYDIN, M KORKMAZ, A DOĞAN, M DOĞRULUK
ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU - INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE …, 2017
2017
ORTAK ZORUNLU DERSLERİN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M Korkmaz, A Doğan, C Aydın, M Doğruluk
Mesleki Bilimler Dergisi 6 (3), 2017
2017
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BULUNAN ORTAK ZORUNLU DERSLERİN FARKLI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI ORANLARININ …
M KORKMAZ, A DOĞAN, M DOĞRULUK, N KALKAN
III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20