aysel ay
aysel ay
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi
FA Boschele, AY Aysel
İnsan ve İnsan 3 (9), 2016
52016
Bir Hayali Cemaat Olarak Futbol Taraftarının Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımının Karşılaştırılması
A Ay
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (3), 933-944, 2017
12017
MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
A Ay
2020
İLGİ ODAKLI YAYINCILIK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE FUTBOL KÜLTÜRÜNÜN SOSYAL MEDYADA SANAL ÖZERK ALANININ OLUŞMASI: VOLE
A Ay
Intermedia International e-Journal 6 (10), 15-35, 2019
2019
Dijitalleşmenin Güvenlikleştirme Vaadi: Dijital Hapishaneler
A Ay
Der Yayınları, 2019
2019
Çokkültürlülük ve kültürel kimlik inşası bağlamında Türkiye’deki çokkültürcü medya uygulaması: TRT Kûrdi
A Ay
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi
A Ay
2016
Toplumsal Olaylara Sanal Duyarlılıklar; İnteraktif Sözlükler ve Bedelli Askerlik Hakkı Örneği
A Ay
2016
Virtual Sensitivity for Social Events; Interactive Dictionaries and Sample of Right to Paid-For Military Service
GD TÜRK, BT ÖZTÜRK, AY Aysel, E Demirci
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 7 (22), 67-82, 2016
2016
Virtual Sensitivity for Social Events; Interactive Dictionaries and Sample of Right to Paid-For Military Service.
G Dilek Türk, B Tugen Öztürk, A Ay, E Demirci
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 7 (22), 2016
2016
Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Medya ve Tüketim Toplumu
A Ay
İletişim Çalışmaları, 157-170, 2015
2015
‘KAPİTALİST YAYINCILIK’ ve ‘HİKÂYE ANLATICILIĞI’NIN KURAMSAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
A Aysel
1.INTERNATIONAL CSMS CONGRESS International Communication Science& Media …, 2014
2014
IDENTITIES STUCK IN PURGATORY: DISCOURSE ANALYSIS OF MOVIE “DEDEMİN İNSANLARI”
A Ay, S Midilli, B Tugen
LINGUISTICS, CULTURE AND IDENTITY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, 247, 2014
2014
CUMHURİYET SONRASINDA ALEVİLİK VE SİVAS OLAYI NIN YAZILI BASINA YANSIMALARI
A Ay
KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA AKTİVİZM VE SİBER AKTİVİZM
A Ay
Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları: Melez Futbol
A Ay
ÇOK KİMLİKLİ TÜRKİYE DE POSTMODERN KİMLİK ANLAYIŞININ MEDYA YANSIMALARI: ALEVİ TOPLULUĞU
A Ay
ARAFTA KALAN KİMLİKLER DEDEMİN İNSANLARI FİLMİNİN SÖYLEM ANALİZİ
A Ay
MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
AY Aysel
Selçuk İletişim 13 (1), 314-337, 0
ALEVİLİK OLGUSU BAĞLAMINDA SİVAS OLAYI'NIN TÜRK YAZILI BASININA YANSIMALARI
A Aysel
Sosyal Bilimler, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20