Cemal ustun
Cemal ustun
Enfeksiyon hastalıkları Doçenti acıbadem üniverditesi
acibadem.com.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
International Nosocomial Infection Control Consortiu (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007-2012. Device-associated module
VD Rosenthal, DG Maki, Y Mehta, H Leblebicioglu, ZA Memish, ...
American journal of infection control 42 (9), 942-956, 2014
2592014
Health care workers’ mobile phones: a potential cause of microbial cross-contamination between hospitals and community
C Ustun, M Cihangiroglu
Journal of occupational and environmental hygiene 9 (9), 538-542, 2012
972012
Risk factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey
M Kutlu, O Ergonul, S Sayin-Kutlu, T Guven, C Ustun, S Alp-Cavus, ...
Preventive Veterinary Medicine 117 (1), 52-58, 2014
232014
The accuracy and validity of a weekly point-prevalence survey for evaluating the trend of hospital-acquired infections in a university hospital in Turkey
C Ustun, S Hosoglu, MF Geyik, Z Parlak, C Ayaz
International Journal of Infectious Diseases 15 (10), e684-e687, 2011
142011
Surveillance of Nosocomial infections in dicle university hospital: a ten-year experience
MF Geyik, S HOŞOĞLU, C Ayaz, MK Celen, C Uestuen
Turkish Journal of Medical Sciences 38 (6), 587-593, 2008
142008
Kuduz şüpheli temas vakalarının epidemiyolojisi ve kuduz profilaksisi uygulamasının değerlendirilmesi
U Gülaçti, C Üstün, M Gürger, M ŞAHAN, Ö Satici
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 32 (3), 759-765, 2012
132012
Serum and Mucosal Nitric Oxide Levels and Efficacy of Sodium Nitroprussid in Experimentally Induced Acute
M Ozti'irkl, E Selimoglul, MF Polatz, Z Erman
Yonsei medical journal 44 (3), 424-428, 2003
13*2003
ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI
C Üstün, E Basuguy, U Deveci
EVALUATION 33, 38, 2009
122009
A case of brucellar spondylodiscitis involving the cervical spine
K Nas, Y Bükte, C Üstün, R Cevik, MF Geyik, I Batmaz
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 22 (2), 121-123, 2009
102009
Beyin cerrahisi yogun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları
A Güzel, G Aktas, MK Çelen, M Tatli, MF Geyik, T Özekinci, C Üstün, ...
Dicle Tıp Dergisi 36 (4), 252-257, 2009
92009
A small cutaneous Anthrax epidemic in Eastern Turkey
U Gülaçtı, C Üstün, MÖ Erdoğan
J Microbiol Infect Dis 2 (1), 9-13, 2012
82012
Pediatrik yaş grubu toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının in-vitro antibiyotik direnci
C Üstün, YS Demir, S Demir, S Demirören, MG Kurtoğlu
ANKEM Derg 23 (4), 155-60, 2009
82009
Nöroloji yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları
C ÜSTÜN, S HOŞOĞLU, MF GEYİK, MU ALUÇLU
Fırat Tıp Dergisi 13 (3), 179-182, 2008
82008
Türkiye’nin doğusunda hepatit B virus enfeksiyon dönemlerinde saptanan hepatit D virus seroprevalansı
MG Kurtoğlu, C Üstün, H Bozkurt, O Tuncer, M Berktaş
Viral Hepatit Derg 14 (1), 27-32, 2009
72009
Two cases of bacterial meningitis accompanied by thalidomide therapy in patients with multiple myeloma: is thalidomide associated with bacterial meningitis?
S Pasa, A Altintas, T Cil, C Ustun, K Bayan, R Danis, Z Urakci, Y Tuzun, ...
International Journal of Infectious Diseases 13 (1), e19-e22, 2009
72009
Neuroleptic Malignant Syndrome During the use of Extended Release Quetiapine: A Case Report
F Akyuz, S Oflaz, C Ustun, GE Karlidag, I Demirel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 22 …, 2012
62012
Paosa abscess secondary to Brucellosis
S Sözen, C Üstün, HB Altinsoy
Med J Bakirköy 7, 79-81, 2011
62011
Üriner sistem infeksiyonlarında mikrobiyolojik değerlendirme ve mikroorganizmaların dağılımının irdelenmesi
NS Acar, Ç Kuzucu, M Kabakcıoğlu, C Üstün
Mikrobiyol Bült 33, 119, 1999
61999
Seroprevalence of hepatitis-A virus among children aged 1-16 years in Eastern Anatolia, Turkey
U DEVECI, C Ustun, O Hamanca
African Journal of Microbiology Research 5 (32), 5969-5971, 2011
52011
Loeffler's syndrome mimicking bronchial asthma and pneumonia in a child: case report
U Deveci, C Üstün, HB Altinsoy, A Akyay, S Özdiller, M Aydin
Türkiye Parazitolojii Dergisi 37 (4), 288, 2013
42013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20