Takip et
Reyhan Atasü Topcuoglu
Reyhan Atasü Topcuoglu
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye de göçmen çocukların profili sosyal politika ve sosyal hizmet önerileri hızlı değerlendirme araştırması
R ATASÜ TOPCUOĞLU
ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ, 2012
114*2012
Düzensiz göç: Küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği
R Atasü-Topçuoğlu
Küreselleşme çağında göç: kavramlar, tartışmalar, 2012
982012
Modern çocukluk paradigmasinin oluşumu-eleştirel bir değerlendirme
E Akbaş, RA Topçuoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 20 (1), 95-104, 2009
892009
HAYATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKANLAR–YOLA ÇIKINCA DEĞİŞEN HAYATLAR: BİR MÜRACAATÇI GRUBU OLARAK GÖÇMEN ÇOCUKLAR
RA Topçuoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 25 (1), 89-108, 2014
682014
Göç yazınındaki düzenli ve düzensiz göç kavramları: İnsan hakları temelinde bir kavramsal sorgulama
RA Topcuoğlu
İnsan Hakları Yıllığı 34, 1-20, 2016
662016
Syrian refugee entrepreneurship in Turkey: Integration and the use of immigrant capital in the informal economy
R Atasü-Topcuoğlu
Social Inclusion 7 (4), 200-210, 2019
642019
Engelli bakımı sosyal bakım ve kadın emeği
B Altuntaş, R ATASÜ TOPCUOĞLU
NİKA, 2016
422016
Kapitalizm ve ataerkillik enformel alanda nasıl eklemlenir? bilinçli saklama ve saklayarak değersizleştirme mekanizmalarının ev eksenli çalışmada işleyişi
R Atasü-Topçuoğlu
Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye örneği, 79-124, 2010
352010
Media discussion on the naturalization policy for Syrians in Turkey
R Atasü‐Topçuoğlu
International Migration 57 (2), 283-297, 2019
342019
Göç ve sermaye ilişkisi ve Türkiye’de göçmen çocuk emeği
R Atasü-Topçuoğlu
DİSKAR Enstitüsü İşçi Sınıfı ve Göç Bülteni 4, 116-126, 2015
302015
Engelli hakları, bakım güvencesi ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü çerçevesinde evde bakım hizmeti
B Altuntaş, RA Topcuoğlu
VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, 13-14, 2014
282014
Feminizmin refah devleti ve sosyal politika alanına eleştiri ve katkıları
R Atasü Topçuoğlu
Amme İdaresi Dergisi 49 (4), 37-63, 2016
252016
Ideology and the fight against human trafficking
R Atasü-Topcuoğlu
Routledge, 2014
252014
Gender inequality, the welfare state, disability, and distorted commodification of care in Turkey
R Atasü-Topçuoğlu
New Perspectives on Turkey 66, 61-87, 2022
242022
KÜRESELLEŞME VE ÜRETEMİN ESNEKLEŞMESİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ
RA Topçuoğlu
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12 (44), 3-9, 2012
232012
Küreselleşme sürecinde daralan sosyal haklar ve Türkiye’de sosyal hizmet sunumunda yaşanan dönüşümün kuramsal ve politik çerçevesi
R Atasü Topçuoğlu, E Akbaş
Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi …, 2009
23*2009
Human Trafficking in Turkey: Findings from Northeastern Anatolia
S Atauz, E Akbaş, R Atasü-Topçuoğlu
Asian and Pacific migration journal 18 (3), 419-440, 2009
222009
Sosyal haklar piyasalaşır mı? çocuk hakları ve kadın emeğinin kesişiminde Türkiye’de kreşler
R Atasü Topçuoğlu
V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu 31, 2013
212013
Kadın Emeği Nasıl Değersizleşir? Enformel Alan ve Ataerkilliğin Eklemlenme Mekanizmaları: Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme
R ATASÜ TOPCUOĞLU
Praksis, 2009
21*2009
Kadın hareketleri ve feminist bilgi birikiminin sosyal hizmetlere ve sosyal çalışmaya getirdiği açılımlar üstüne düşünceler
R Atasü Topçuoğlu
Sosyal politikanın cinsiyet halleri: Toplumsal cinsiyet ve sosyal hizmet, 9-27, 2016
172016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20