Follow
Reyhan Atasü Topcuoglu
Reyhan Atasü Topcuoglu
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye de göçmen çocukların profili sosyal politika ve sosyal hizmet önerileri hızlı değerlendirme araştırması
R ATASÜ TOPCUOĞLU
ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ, 2012
110*2012
Düzensiz göç: Küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği
R Atasü-Topçuoğlu
Küreselleşme çağında göç: kavramlar, tartışmalar, 2012
932012
Modern çocukluk paradigmasinin oluşumu-eleştirel bir değerlendirme
E Akbaş, RA Topçuoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 20 (1), 95-104, 2009
882009
Syrian refugee entrepreneurship in Turkey: Integration and the use of immigrant capital in the informal economy
R Atasü-Topcuoğlu
Social Inclusion 7 (4), 200-210, 2019
662019
Göç yazınındaki düzenli ve düzensiz göç kavramları: İnsan hakları temelinde bir kavramsal sorgulama
RA Topcuoğlu
İnsan Hakları Yıllığı 34, 1-20, 2016
662016
HAYATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKANLAR–YOLA ÇIKINCA DEĞİŞEN HAYATLAR: BİR MÜRACAATÇI GRUBU OLARAK GÖÇMEN ÇOCUKLAR
RA TOPÇUOĞLU
Toplum ve Sosyal Hizmet 25 (1), 89-108, 2014
662014
Engelli bakımı sosyal bakım ve kadın emeği
B Altuntaş, R ATASÜ TOPCUOĞLU
NİKA, 2016
402016
Kapitalizm ve ataerkillik enformel alanda nasıl eklemlenir? bilinçli saklama ve saklayarak değersizleştirme mekanizmalarının ev eksenli çalışmada işleyişi
R Atasü-Topçuoğlu
Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye örneği, 79-124, 2010
342010
Media discussion on the naturalization policy for Syrians in Turkey
R Atasü‐Topçuoğlu
International Migration 57 (2), 283-297, 2019
332019
Göç ve sermaye ilişkisi ve Türkiye’de göçmen çocuk emeği
R Atasü-Topçuoğlu
DİSKAR Enstitüsü İşçi Sınıfı ve Göç Bülteni 4, 116-126, 2015
282015
Ideology and the fight against human trafficking
R Atasü-Topcuoğlu
Routledge, 2014
252014
Engelli Hakları, Bakım Güvencesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Çerçevesinde Evde Bakım Hizmeti
B Altuntaş, RA Topcuoğlu
Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, 13-14, 2014
252014
Gender inequality, the welfare state, disability, and distorted commodification of care in Turkey
R Atasü-Topçuoğlu
New Perspectives on Turkey 66, 61-87, 2022
242022
Feminizmin refah devleti ve sosyal politika alanına eleştiri ve katkıları
R Atasü Topçuoğlu
Amme İdaresi Dergisi 49 (4), 37-63, 2016
242016
Küreselleşme sürecinde daralan sosyal haklar ve Türkiye’de sosyal hizmet sunumunda yaşanan dönüşümün kuramsal ve politik çerçevesi
R Atasü Topçuoğlu, E Akbaş
Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi …, 2009
24*2009
KÜRESELLEŞME VE ÜRETEMİN ESNEKLEŞMESİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ
RA Topçuoğlu
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12 (44), 3-9, 2012
222012
Kadın Emeği Nasıl Değersizleşir? Enformel Alan ve Ataerkilliğin Eklemlenme Mekanizmaları: Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme
R ATASÜ TOPCUOĞLU
Praksis, 2009
21*2009
Sosyal haklar piyasalaşır mı? çocuk hakları ve kadın emeğinin kesişiminde Türkiye’de kreşler
R Atasü Topçuoğlu
V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu 31, 2013
202013
Human Trafficking in Turkey: Findings from Northeastern Anatolia
S Atauz, E Akbaş, R Atasü-Topçuoğlu
Asian and Pacific migration journal 18 (3), 419-440, 2009
202009
Kadın Emeği ve İşgücü Piyasasında Yeni Eğilimler: Kısmi Zamanlı Çalışma ve Ev Eksenli Çalışma
R Atasü Topçuoğlu
TEPAV Kadın Emeği Konferansı Bildiri Kitabi, Ankara TEPAV, 66-80, 2011
18*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20