Follow
Tahsin Gökalp Şaan
Title
Cited by
Cited by
Year
Topluluk önünde konuşma anksiyetesinde bilişsel davranışçı terapi temelli sanal gerçeklik maruz bırakma müdahalesi: Bir vaka çalışması
Ö Özer, MK Yöntem, TG Şaan
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy Research 11 (2), 168-180, 2022
12022
MPI ile paralel programlama
TG Şaan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2017
12017
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Otomasyonunun Psikolojik Yardım Hizmetlerinde Kullanılması
TG Şaan
11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu 11 (11), 115-116, 2023
2023
Cognitive Behavioral Therapy Based Virtual Reality Exposure Intervention in Public Speaking Anxiety: A Case Study
Ö Ömer, MK YÖNTEM, TG ŞAAN
Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2), 168-168, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4