Takip et
Çağlar Genç
Çağlar Genç
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE E-İŞE ALIM SÜRECİ
Ç Genç
Kurgu 24 (1), 63-85, 2016
162016
Kurum Kültürü Yönetiminde Kurumsal Değerlerin Çalışanlara Benimsetilmesi: Bir İlaç Firmasında Uygulama Örneği
Ç Genç
PQDT-Global, 2014
152014
COVID-19 pandemisinde bilgi edinme kaynakları, medya kullanım alışkanlıkları ve aşıya yönelik tutumlar
Ç Genç
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 178-202, 2021
122021
Kurum kültürü ve değerlerine yönelik çalışan farkındalığı: Özel bir eğitim kurumunda uygulama örneği
Ç Genç
122016
ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI1
Ç Genç
Selçuk İletişim 12 (2), 879-913, 2019
82019
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim
Ç Genç, Y Özgün, M Saran, Ö Özgür, E Paftalı, N Orhon, A Altunay
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013
52013
FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES
E EROĞLU, V Dean, AF PAKSOY, FÜ ÇOLAK, EE DEMİRAY, R GÖKDAĞ, ...
31964
The Role of Social Media in Promoting Organizational Brand: A Case of Telecommunication Organizations in Tanzania
FA Mnakatu, Ç Genç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 847-872, 2023
2023
Attitudes of Female Smokers/Non-Smokers towards Smoke-Free Air Zone Ad Campaign
C Genc
Online Journal of Communication and Media Technologies 6 (2), 20-37, 2016
2016
COVID-19 Pandemsnde Blg Ednme Kaynakları, Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Aşıya Yönelk Tutumlar Informaton Sources, Meda Usage Habts and Atttudes Towards Vaccnaton n the COVID …
Ç GENÇ
Akdeniz İletişim, 0
KURUM KÜLTÜRÜ YÖNETİMİNDE KURUMSAL DEĞERLERİN ÇALIŞANLARA BENİMSETİLMESİ: BİR İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ1
Ç GENÇ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11