Takip et
Prof. Dr. Erkan Yeşiltaş
Prof. Dr. Erkan Yeşiltaş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
E Yeşiltaş, R Turan
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-23, 2015
69*2015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 225-241, 2009
452009
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Teknoloji Boyutu
E YEŞİLTAŞ, S KAYMAKÇI
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16), 314-340, 2014
442014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 105-131, 2013
39*2013
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme
E Yeşiltaş, ÖF Sönmez
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - I, 387-413, 2009
342009
Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi
E YEŞİLTAŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
292006
Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Yeşiltaş, A Yılmazer, T Yaman
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 223-238, 2015
252015
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
H Almalı, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 64 - 81, 2020
242020
An Analysis of Social Studies Teachers’ Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge
E Yeşiltaş
International Education Studies 9 (4), 108-123, 2016
222016
Sosyal bilgiler öğretiminde eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı
R Sever, E Koçoğlu, H Demirkaya, SÖ Faruk, C Aküzüm, DÖ Özden, ...
Pegem akademi, 2013
222013
Eğitimde Medya Okuryazarlığı ile ilgili Araştırmalara Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
E Yeşiltaş, A Yılmazer
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18, 2021
212021
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri
TG İşçi, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 159 - 183, 2020
202020
Secondary School Students' Awareness of Environmental Education Concepts
S ABLAK, E YEŞİLTAŞ
Review of International Geographical Education Online 10 (3), 445-466, 2020
192020
İnteraktif harita sınavlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi
H Koç, E Yeşiltaş
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
172014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi
S Toros, E Yeşiltaş
International Journal of Social Science, 157-172, 2015
162015
Sosyal Bilgiler Öğretimi
H TOKCAN, H ER, H DEMİRKAYA, K YAZICI, NE AKHAN, N GÖKÇE, ...
16*2012
Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi
O GEDİK, ÖF SÖNMEZ, E YEŞİLTAŞ
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 5 (2), 187-198, 2019
152019
Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması
A ARSEVEN, E YEŞİLTAŞ
Electronic Turkish Studies 11 (2), 2016
152016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
E YEŞİLTAŞ, A PEHLİVAN
TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
152015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-II, 204-216, 2011
15*2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20