Follow
Prof. Dr. Erkan Yeşiltaş
Prof. Dr. Erkan Yeşiltaş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi
E Yeşiltaş
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
67*2010
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Teknoloji Boyutu
E YEŞİLTAŞ, S KAYMAKÇI
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16), 314-340, 2014
452014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 225-241, 2009
422009
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 105-131, 2013
37*2013
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme
E Yeşiltaş, ÖF Sönmez
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - I, 387-413, 2009
342009
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
H Almalı, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 64 - 81, 2020
312020
Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi
E YEŞİLTAŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
312006
Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Yeşiltaş, A Yılmazer, T Yaman
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 223-238, 2015
252015
Sosyal bilgiler öğretiminde eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı
R Sever, E Koçoğlu, H Demirkaya, SÖ Faruk, C Aküzüm, DÖ Özden, ...
Pegem akademi, 2013
232013
An Analysis of Social Studies Teachers’ Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge
E Yeşiltaş
International Education Studies 9 (4), 108-123, 2016
222016
Eğitimde Medya Okuryazarlığı ile ilgili Araştırmalara Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
E Yeşiltaş, A Yılmazer
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18, 2021
212021
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri
TG İşçi, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 159 - 183, 2020
212020
Secondary School Students' Awareness of Environmental Education Concepts
S ABLAK, E YEŞİLTAŞ
Review of International Geographical Education Online 10 (3), 445-466, 2020
202020
Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması
A ARSEVEN, E YEŞİLTAŞ
Electronic Turkish Studies 11 (2), 2016
172016
İNTERAKTİF HARİTA SINAVLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
H Koç, E Yeşiltaş
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 247-257, 2014
172014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi
S Toros, E Yeşiltaş
International Journal of Social Science, 157-172, 2015
162015
Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi
O Gedik, ÖF Sönmez, E Yeşiltaş
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 5 (2), 187-198, 2019
152019
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
E YEŞİLTAŞ, A PEHLİVAN
TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
152015
Sosyal Bilgiler Öğretimi
H TOKCAN, H ER, H DEMİRKAYA, K YAZICI, NE AKHAN, N GÖKÇE, ...
14*2012
Sosyal bilgiler öğretiminde interaktif infografik kullanımının etkililiği
E YEŞİLTAŞ, S CEVHER
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 10 (3), 218-231, 2018
13*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20