Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş
Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Öğretimi
H TOKCAN, H ER, H DEMİRKAYA, K YAZICI, NE AKHAN, N GÖKÇE, ...
65*2012
Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
E Yeşiltaş, R Turan
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-23, 2015
342015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 105-131, 2013
25*2013
Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Yeşiltaş, A Yılmazer, T Yaman
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 223-238, 2015
192015
İnteraktif harita sınavlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi
H Koç, E Yeşiltaş
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 247-257, 2014
172014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme
E Yeşiltaş, ÖF Sönmez
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - I, 387-413, 2009
172009
Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi
E YEŞİLTAŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
172006
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
E YEŞİLTAŞ, A PEHLİVAN
TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
162015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 225-241, 2009
142009
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Teknoloji Boyutu
E YEŞİLTAŞ, S KAYMAKÇI
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16), 314-340, 2014
12*2014
An Analysis of Social Studies Teachers’ Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge
E Yeşiltaş
International Education Studies 9 (4), 108-123, 2016
92016
Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması
A ARSEVEN, E YEŞİLTAŞ
Electronic Turkish Studies 11 (2), 2016
82016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-II, 204-216, 2011
82011
Secondary School Students' Awareness of Environmental Education Concepts
S ABLAK, E YEŞİLTAŞ
Review of International Geographical Education Online 10 (3), 445-466, 0
7
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi
S Toros, E Yeşiltaş
International Journal of Social Science, 157-172, 2015
62015
Sosyal bilgiler öğretiminde interaktif infografik kullanımının etkililiği
E YEŞİLTAŞ, S CEVHER
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 10 (3), 218-231, 2018
52018
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E Yeşiltaş
International Online Journal of Educational Sciences 8 (2), 178-193, 2016
5*2016
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E YEŞİLTAŞ, A YILMAZER
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 7 (3), 233-254, 2015
52015
Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi
B Aksoy, H Koç, ÖF Sönmez, E Yeşiltaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5, 181 - 196, 2010
52010
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri
TG İşçi, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 159 - 183, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20