Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş
Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
E Yeşiltaş, R Turan
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-23, 2015
282015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 105-131, 2013
28*2013
Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi
E Yeşiltaş
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
28*2010
Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Yeşiltaş, A Yılmazer, T Yaman
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 223-238, 2015
212015
İNTERAKTİF HARİTA SINAVLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
H Koç, E Yeşiltaş
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 247-257, 2014
182014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme
E Yeşiltaş, ÖF Sönmez
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - I, 387-413, 2009
152009
Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi
E YEŞİLTAŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
142006
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 225-241, 2009
122009
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNOLOJİ BOYUTU
E YEŞİLTAŞ, S KAYMAKÇI
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16), 314-340, 2014
92014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları
E Yeşiltaş
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-II, 204-216, 2011
92011
An Analysis of Social Studies Teachers’ Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge
E Yeşiltaş
International Education Studies 9 (4), 108-123, 2016
82016
Sosyal Bilgiler Öğretimi
H TOKCAN, H ER, H DEMİRKAYA, K YAZICI, NE AKHAN, N GÖKÇE, ...
5*2012
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi
S Toros, E Yeşiltaş
International Journal of Social Science, 157-172, 2015
42015
Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi
B Aksoy, H Koç, ÖF Sönmez, E Yeşiltaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5, 181 - 196, 2010
42010
Examining the Relationship between Social Studies Teachers’ Attitudes towards Computer Assisted Education and Their Self-Efficacy Perception
E Yeşiltaş
International Online Journal of Educational Sciences 8 (2), 178-193, 2016
32016
Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
E Yeşiltaş, T Öztürk
e-International Journal of Educational Research 2 (6), 86-101, 2015
32015
II. Dünya Savaşı Sonrasında Dünya’da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
E Yeşiltaş
Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 309-337, 2008
3*2008
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri
TG İşçi, E Yeşiltaş
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 159 - 183, 2020
22020
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ KULLANIM PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
E Yeşiltaş
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
22016
Social Problems in Turkish Social Studies Coursebooks and Workbooks
E Yeşiltaş, Ö Eryılmaz, A Pehlivan
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 856-867, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20