Fatih Yardimcioglu
Fatih Yardimcioglu
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010)
A GÜLMEZ, F YARDIMCIOĞLU
Maliye Dergisi, 2012
1092012
TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
F YARDIMCIOĞLU, A GÜLMEZ
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8, 2013
442013
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)
FS Fatih Yardımcıoğlu, Furkan Beşel
Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) 12 (1), 203-254, 2017
42*2017
OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
F YARDIMCIOĞLU, A GÜLMEZ
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 368, 2013
392013
OECD ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi
F YARDIMCIOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 2012
372012
BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ulusal ve yabancı tasarrufların etkisi: Panel veri analizi
A GÜLMEZ, F YARDIMCIOĞLU
292013
Maliye Dergisi’nin bibliyometrik analizi: 2007-2016 Dönemi
F Beşel, F Yardımcıoğlu
Maliye Dergisi 172, 133-151, 2017
262017
Türkiye’ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Aday Ülkelerle Karşılaştırılması
H YILDIZ, F YARDIMCIOĞLU
C. Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 (2), 2005
262005
Türkiye’de maliye alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (2003-2017)
F Beşel
International Journal of Public Finance 2 (1), 27-62, 2017
252017
Fırıncı esnafının vergi bilinci ve vergi algısı: Sakarya ili örneği
K ŞAHPA, Ö Akgül, F YARDIMCIOĞLU
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (3), 2014
212014
Education and economic growth: A panel cointegration approach in OECD countries (1980-2008)
F Yardimcioglu, T Gürdal, ME Altundemir
Egitim ve Bilim 39 (173), 2014
212014
Tüketici güven endeksi ile makro değişkenler arasındaki ilişki
F Beşel, F Yardımcıoğlu
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
172016
İşsizlik – Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği (1980-2012)
Yardımcıoğlu, F., Beşel, F.
Turkish Studies, 8 (8), 2198-2211, 2013
17*2013
Türkiye’de Faiz Dışı Fazlanın Gelişimi ve Ekonomik Etkileri Açısından Değerlendirilmesi”
T Gürdal, F Yardımcıoğlu
Sayıştay Dergisi 58, 21-39, 2005
162005
The effect of exogenous shocks on participation index of Borsa Istanbul: Permanent or temporary?
F Savaşan, F YARDIMCIOĞLU, F Beşel
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 1 (1), 81-92, 2015
142015
EğİTİM VE SAğLıK İLİşKİSİ: PANEL EşBÜTÜNLEşME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ.
F Yardımcıoğlu
International Journal of Economic & Social Research 9 (1), 2013
142013
Türkiye’de İbn Haldun üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi
S KAVAKCI, F YARDIMCIOĞLU
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (2), 317-342, 2018
112018
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri
F Savaşan, F YARDIMCIOĞLU, İ Demir
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2), 161-201, 2016
102016
vergi denetimlerinin kayıtdışı ekonomi üzerine etkisi: Trabzon ili örneği
S DUMLUPINAR, F YARDIMCIOĞLU
Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (1), 2016
102016
Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği
F Savaşan, F Yardımcıoğlu, F Beşel
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8, 2015
102015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20