Follow
CELİL KİRAZ
CELİL KİRAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kur'An'Da Ahlak Ilkeleri-Tevrat, Zebur ve İncilLe Mukayeseli Bir Çalışma
C Kiraz
PQDT-Global, 2005
512005
Şerif Murtaza'nın Emalisi'nde Kur'an müşkilleri ve müteşabihleri
C Kiraz
Emin Yayınları, 2010
292010
Hz. Muhammed (Sav)'in Önceki Kutsal Kitaplarda...
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1), 2001
232001
Saçaklızâde Mehmet Efendi’nin Beyzâvî’ye Yönelik Eleştirileri
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (1), 319-367, 2006
202006
Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Allah’ın bazı sıfatlarıyla ilgili temsîl, mecâz ve istiâre algılamaları
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 519-568, 2008
182008
Suyûtî’nin hâşiyesi, Şâmî, Hocazâde ve Zebîdî’nin risâleleri bağlamında Beyzâvî tefsiri ve i’tizâl tartışmaları
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2), 155-185, 2010
132010
Bir Tefsir Problemi Olarak Bütün Varlıkların Allah'ı Tesbîh Etmesi
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2), 100-132, 2006
112006
Mukâtil b. Süleyman’ın Muhkem ve Müteşabih Anlayışı
C Kiraz
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (1), 95-110, 2011
82011
Suyûtî’nin Beyzâvî hâşiyesi, Şâmî, Hocazâde ve Zebîdî’nin risâleleri bağlamında Hz. Peygamber’in ismeti, fazileti ve şefaati tartışmaları
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 20 (1), 29-57, 2011
72011
Beyzavi Tefsirinde İşari Yorumlar ve Muhtemel Kaynakları
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (1), 365-423, 2009
72009
Vani Mehmed Efendi’ye Göre Hz. Yusuf Kıssası’ndan Çıkarılacak Dersler ve İncelikler
C Kiraz
Mehmet Yalar-Celil Kiraz 97, 116, 2011
62011
Peygamberlerin Mesajlarındaki Birlik ve Bütünlük
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (2), 2001
62001
Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Düşünce Bakımından Önem Arzeden Bazı Âyetlerle İlgili Yorumları
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (1), 241-277, 2007
52007
Menâr Tefsirinde Özgün Yorumlar
C Kiraz
Bursa: Emin Yayınları, 2017
42017
The Prophet Abraham, Resurrection after Death and Parable of Four Birds
C Kiraz
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7-31, 2015
32015
Gelenbevî’nin En'âm 158. Ayetle İlgili Risâlesine Göre İmanın Son Kabul Zamanı ve İman-Amel İlişkisi
C Kiraz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22 (2), 33-54, 2013
22013
Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Mehâsinü't-Te'vîl'inde Kur'ân'ı yorumlama yöntemi
C Kiraz
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2022
2022
OUTLOOK ON MIRACLES IN TAFSEER AL-MANAR
C Kiraz
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2017 (39), 141-167, 2017
2017
Hz. İbrahim, Ölümden Sonra Diriliş ve Dört Kuş Kıssası
C KİRAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7-31, 2015
2015
2. Mukâtil'in Muhkem Anlayışı
C KİRAZ
Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel, 96, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20