Takip et
Hakan Eygü
Hakan Eygü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma
H Eygü, S Karaman
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 36-59, 2013
1862013
Üniversite öğrencilerinin sporda şiddet ve saldırganlık algıları
AK KABAKUŞ, Ö Üstün, E Hakan
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 4 (7), 2013
472013
Determination Of Customer Satisfaction In Conservative Concept Hotels By Sequential Logistic Regression Analysis
H Eygü, GÇ Ali
Journal of Financial Risk Management 6 (3), 269-285, 2017
422017
A study on the satisfaction perceptions of the distance education students
H Eygü, S Karaman
Kırıkkale University Journal of Social Sciences 3 (1), 36-59, 2013
402013
ENFLASYON, İŞSİZLİK VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2017)
H Eygü
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2 …, 2018
282018
Spor psikolojisi ve Türkiye’deki futbol hakemlerinin hakemlik psikolojileri üzerine bir araştırma
Ö Üstün, E Hakan
Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi 2 (1), 2010
262010
TRAFİK KAZALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
H Eygü
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (66), 837-850, 2018
222018
Sosyo-ekonomik gelişmişlik algısı üzerinde etkili olan faktörlerin sıralı logit model yardımıyla araştırılması: Erzurum-Kayseri örneği
H Eygü, A Kılınç
Journal of Academic Value Studies 5 (5), 2019
162019
Araç Sahiplerinin Kasko Sigorta Poliçesi Edinmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
HE F.S
İşletme Araştırmaları Dergisi 4 (3), 148-163, 2012
162012
Ar–Ge harcamaları ve ihracat ilişkisinin incelenmesi: Türkiye Örneği
H Coşkun, H Eygü
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (İktisadi ve …, 2020
152020
OECD ülkelerinin lojistik performans endekslerinin ridge regresyon analizi ile araştırılması
H Eygü, A Kılınç
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
142020
A study on factors influencing young consumers’ smartphone brand preference in Erzurum, Turkey
AK Çelik, H Eygü, E Oktay
European Journal of Business and Economics 10 (2), 2015
102015
AFET LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMELİNDE RİSK YÖNETİM ENDEKSİ VERİLERİYLE TÜRKİYE İLE AB ÜYE ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
E Hakan, E KARABACAK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 627, 2017
9*2017
Yaşam memnuniyeti üzerinde etkili olan faktörlerin araştırılması: Kayseri ili örneği
H Eygü, A Kılınç
OPUS International Journal of Society Researches 16 (29 Ekim Özel Sayısı …, 2020
82020
Türkiye’de Beşeri Sermaye, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi 1995-2018
H Eygü, H Coşkun
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 503-522, 2020
82020
KIŞ SPORLARI YAPAN SPORCULARIN YARIŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EK Doğan, H Eygü
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 9-18, 2018
82018
Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 36-59
H Eygü, S Karaman
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 105, 2015
82015
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1995–2020 Türkiye örneği
H Eygü
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 8 (2), 387-397, 2022
72022
Multivariate statistical quality control based on ranked set sampling
H Eygü, M Özçomak
Asian Social Science 14, 2017
62017
Panel data analysis in investigation the economic growth of Turkic states
H Eygü
International Journal of New Approaches in Social Studies 6 (1), 36-46, 2022
52022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20